Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή προς το Σύλλογο για τις αποσπάσεις


Προς τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του ΣΥΕΤΕ
Κοινοποίηση: ΔΣ ΣΥΕΤΕ

24-9-2012
Τα τελευταία 3,5 χρόνια, οπότε και εκλέξαμε μια έδρα στο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ, παρατηρήσαμε πως η τακτική που ακολουθείται ως πάγια κάθε άλλο παρά συνδικαλιστικές διευκολύνσεις παρέχει στις παρατάξεις. Συγκεκριμένα, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και υιοθέτησης ξεκάθαρων διαδικασιών. Επίσης, οι απαντήσεις που λαμβάνουμε σε διάφορα ερωτήματα είναι στην πλειοψηφία τους ασαφείς και συχνά διαφέρουν ανάλογα με τον ερωτηθέντα. Εν κατακλείδι, διαπιστώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σοβαρό πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας.
Η κίνησή μας, επειδή θεωρεί ότι Σύλλογος δεν είναι μόνο το ΔΣ, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι, που όμως απουσιάζουν από τη δράση του Συλλόγου, έχει προτείνει οι συνεδριάσεις να γίνονται απογεύματα ή Σάββατο (γεγονός που συμβαίνει σε άλλα σωματεία του κλάδου), οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στις γραμματείες, τη συγκρότηση νέων ομάδων και άλλα πολλά.
Πέντε μήνες μετά τις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, πολλά ζητήματα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, με συνέπεια να μην γνωρίζουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των συναδέλφων.
Η ανάγκη για παρέμβαση στους χώρους δουλειάς καθημερινά, αλλά και η αλλαγή των συσχετισμών στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές, επιβάλλει να λυθεί άμεσα το ζήτημα των συνδικαλιστικών αδειών και αποσπάσεων.
  • Πόσους αποσπασμένους συνδικαλιστές θα έχει ο Σύλλογος, όπως δικαιούται βάσει της συλλογική σύμβασης (ΟΤΟΕ);
  • Πώς θα μοιραστεί στις 7 παρατάξεις που αντιπροσωπεύονται στο Σύλλογο; Θα συζητηθεί αυτό στο Προεδρείο ή στο ΔΣ; Πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση; Πόσοι και ποιοι αποσπασμένοι συνδικαλιστές θα υπάρχουν στην Αθήνα (15 μέλη του ΔΣ) και στη Θεσσαλονίκη;
  • Μετά τη δεύτερη συνεχή εκλογή μας στο Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ, με μεγάλη αύξηση ψήφων και ποσοστού (358 ψήφους, 5,2% και 1 έδρα) και με την αναλογία που αντιστοιχεί στον αριθμό των αποσπασμένων συναδέλφων προς τις αντίστοιχες παρατάξεις, θεωρούμε δίκαια ότι αντιστοιχεί και στην κίνησή μας ένας (1) αποσπασμένος συνάδελφος στο Σύλλογο, όπως εύλογα μας ρωτούν εκατοντάδες συνάδελφοι σχετικά.
  •  Πότε θα συγκροτηθούν οι γραμματείες του Συλλόγου; Δεν πρέπει να δημιουργηθούν καινούριες και να γίνει ανοιχτή πρόσκληση στους συναδέλφους; Αναμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας στο αίτημά μας και στα λοιπά ερωτήματα.
Συναδελφικά
Πρόταση Προοπτικής – Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων Εθνικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: