Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόταση που απευθύναμε σε ΕΝΙΑΙΑ-ΔΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για σύγκληση έκτακτης ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα , 17.09.2012
Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 12ο) και εφόσον πάνω από το 1/20 των τακτικών μελών του Συλλόγου ζήτησε τη σύγκλησή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με γραπτή αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό αρνήθηκε να τη συγκαλέσει και επιπλέον, εφόσον έχουν παρέλθει 10 ημέρες από την 24/8/12 οπότε και επιδόθηκε η αίτηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο ΔΣ, συγκαλούμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 26.09.2012 στις 17:00 στον ΣΥΕΤΕ Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος με θέμα:
1) Αξιολόγηση – κρίση της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012 .
Αν δεν υπάρχει απαρτία σ' αυτήν, θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα την Παρασκευή 28.09.2012 στις 17:00 στον ΣΥΕΤΕ. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα στις 17:00 στον ΣΥΕΤΕ. Αν δεν γίνει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί με όσους παρόντες το Σάββατο 06.10.2012 και ώρα 09:30 πμ στο Κεντρικό κατάστημα (040), Αιόλου 86 .
ονόματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: