Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή προς ΔΣ ΣΥΕΤΕ για συναδέλφους Ιστορικού Αρχείου

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΣΥΕΤΕ
ΑΘΗΝΑ, 25-9-2012

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ως προς τις ενέργειές σας, σχετικά με το ζήτημα χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στην Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας, το οποίο παραλόγως μέχρι σήμερα έχει "ξεχαστεί", μετά και την τελευταία - από τις πολλές- προσπάθεια αλληλογραφίας του εν λόγω τμήματος με το Σύλλογο που έγινε στις 11/06/2012, όπως ενημερωθήκαμε. Σας υπενθυμίζουμε την εν λόγω επιστολή των εργαζόμενων πριν 3 μήνες, που κοινοποιήθηκε και σε μας.
Για την Πρόταση Προοπτικής          Εργαζόμενοι  στο Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ (983)                                       

                                                                                                                           Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012
                                                    
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων  Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ)                     
                                                       
Οι εργαζόμενοι της Υποδιεύθυνσης Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ, δικαιούχοι του επιδόματος διοίκησης (Κ.Α. 364), ακόμη περιμένουν να δικαιωθούν


Αγαπητοί συνάδελφοι,             
Θα θέλαμε να επανέλθουμε γραπτώς για άλλη μία φορά σε ένα ζήτημα που έχουμε θέσει επανειλημμένα και αφορά μεγάλο μέρος των εργαζομένων του ΙΑ/ΕΤΕ. Πρόκειται για το επίδομα διοίκησης (Κ.Α 364) που αδικαιολόγητα και άδικα δεν λαμβάνουμε εμείς, 12 όλοι κι όλοι υπάλληλοι, οι μόνοι σε ολόκληρη την Εθνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζουμε το ιστορικό: Με τη διετή επιχειρησιακή σύμβαση του 2007-2008 μεταξύ ΣΥΕΤΕ και Τράπεζας (Βλ. Τραπεζιτική ΣΥΕΤΕ, αριθ. φύλλου 635/Δεκέμβριος 2007) αποφασίστηκε η συγχώνευση-ομαδοποίηση ορισμένων επιδομάτων μονάδων της Διοίκησης, σε συνδυασμό με θεσμοθέτηση ειδικού επιδόματος στη Διεύθυνση Γραμματείας με κωδικό αριθμό 364. Το επίδομα αυτό χορηγήθηκε  σε όλο το ενταγμένο στον κανονισμό προσωπικό των μονάδων  (Διευθύνσεις-Υποδιευθύνσεις) της Διοίκησης που δεν λάμβανε άλλο επίδομα εξειδικευμένης εργασίας.
Το επίδομα αυτό, που δικαιούταν το υπαγμένο στο πιο πάνω καθεστώς προσωπικό της Διοίκησης,  παραδόξως τότε δεν δόθηκε στο ενταγμένο στον κανονισμό προσωπικό  του ΙΑ/ΕΤΕ,  παρόλο που η Ανεξάρτητη Υποδιεύθυνσή μας αποτελεί μονάδα της Διοίκησης, επιτελεί παρεμφερείς εργασίες με τη Διεύθυνση Γραμματείας και  οι εργαζόμενοί της δεν λαμβάνουν κάποιο άλλο επίδομα εξειδικευμένης εργασίας.
Η ΕΑΚ της Μονάδας μας, εκφράζοντας τη θέληση της συνέλευσης όλων των εργαζομένων, απευθύνθηκε τότε αμέσως στο Σύλλογο, ο οποίος παραδέχθηκε το δίκαιο αίτημά μας, αλλά επειδή ήδη είχε υπογραφεί η σύμβαση, μάς διαβεβαίωσε ότι το θέμα οπωσδήποτε θα ενταχθεί στην επόμενη επιχειρησιακή σύμβαση. Πράγματι το αίτημά μας συμπεριλήφθηκε επισήμως στο πλαίσιο διεκδίκησης της Επιχειρησιακής Σύμβασης του 2009 (βλ. Τραπεζιτική, αριθ. φύλλου 642/Αύγουστος 2009, σελ. 4).  Παρ’ όλα αυτά, προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι με την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης του 2009 πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα, με τη δικαιολογία τώρα ότι η Διοίκηση δεν δέχθηκε τη συζήτηση κανενός οικονομικού ζητήματος.
Επειδή το θέμα αυτό δεν αφορά νέο διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά η μη χορήγησή του σε λίγους εργαζόμενους αποτελεί παραβίαση βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και της αρχής της αμεροληψίας, επιπλέον συνιστά διακριτική συμπεριφορά της εργοδότριας Τράπεζας εις βάρος ορισμένων υπαλλήλων της, ενώ το συνολικό κόστος είναι ασήμαντο, η ΕΑΚ του ΙΑ/ΕΤΕ έθεσε επανειλημμένα το θέμα στον Σύλλογο, έπειτα από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων, τον Δεκέμβριο του 2010, ξανά στις 22 Μαρτίου 2011 και, τέλος, τον Δεκέμβριο του 2011 μαζί με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων, καλώντας τον ΣΥΕΤΕ να φροντίσει για την ανατροπή αυτής της κατάφωρης αδικίας εις βάρος μας. Δυστυχώς όμως δεν έλαβε ποτέ καμία γραπτή απάντηση.
Σήμερα με τους μισθούς μας να συρρικνώνονται και υπό την απειλή μεγάλων μειώσεων στη μισθοδοσία μας, επανερχόμαστε, ξαναθέτοντας επιτακτικά το ερώτημα στον Σύλλογο:  
Τι θα γίνει επιτέλους με εμάς; Το άδικο μας πνίγει.  Διεκδικούμε το αυτονόητο και ο Σύλλογος δεν έχει κάνει κάτι, ούτε μία παράσταση στη Διοίκηση, ούτε ένα απλό εξώδικο στην Τράπεζα. Οι λίγοι εργαζόμενοι του ΙΑ/ΕΤΕ, οι περισσότεροι χαμηλόμισθοι, δεν διεκδικούν νέο επίδομα ή κάποια ειδική μισθολογική αύξηση.  Διεκδικούν ένα βασικό κεκτημένο επίδομα που χορηγείται εδώ και καιρό σε όλες τις Μονάδες της Διοίκησης  (λ.χ. στους υπαλλήλους των Γενικών Αρχείων της Τράπεζας, υπηρεσία που επιτελεί ακριβώς το ίδιο έργο με τη Μονάδα μας) και είναι ξεκάθαρο και προφανές ότι από γραφειοκρατική παράλειψη ή αδιαφορία δεν συμπεριληφθήκαμε κι εμείς στους δικαιούχους του.
Ούτε μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ότι επειδή ο ΣΥΕΤΕ ενδιαφέρεται για τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα των εργαζομένων στην ΕΤΕ, στη σημερινή συγκυρία δεν μπορεί να αφιερώνει δυνάμεις σε επιμέρους προβλήματα μικρών ομάδων. Η αδικία και η διακριτική συμπεριφορά του εργοδότη αποτελούν σοβαρά ζητήματα, είτε αφορούν πολλούς είτε έναν και μόνον εργαζόμενο. 
Οι  εργαζόμενοι  του ΙΑ/ΕΤΕ και δικαιούχοι του επιδόματος αποφασίσαμε να απευθυνθούμε με το παρόν κείμενο στο νέο προεδρείο του ΣΥΕΤΕ και στις συνδικαλιστικές παρατάξεις για να ενημερωθούν άμεσα όλοι και να πάρουν θέση στο πρόβλημά μας. Πιστεύουμε ότι με τη συμβολή όλων θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάφωρη αδικία εις βάρος μας. 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΑΛΛΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΙΑ/ΕΤΕ

AKOΛΟΥΘΟΥΝ 12 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ


Κοινοποίηση στις συνδικαλιστικές παρατάξεις:
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΔΑΣ)
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ (ΔΑΚΕ ΕΤΕ)
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΗ.ΣΥ.Ε.)
- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
- ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: