Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστολή ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. προς τον κ. πρόεδρο του ΣΥΕΤΕΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162

Αριθ. Πρωτ.:  27
Αθήνα,  26 Σεπτεμβρίου 2013

Προς: Πρόεδρο ΣΥΕΤΕ
           κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο

Κοιν. Δ.Σ.  ΣΥΕΤΕ.

Κύριε Πρόεδρε,
Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας επιχείρησαν να κάνουν περιοδεία-ενημέρωση στο κτίριο επί της οδού Θεσσαλονίκης 125  όπου στεγάζεται το τηλεφωνικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας. Στο εν λόγω κτίριο εργάζεται μεγάλος αριθμός συναδέλφων(σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας 300)  μέσω των εταιρειών ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS A.E., Mellon Technologies, MFP, Action Line, Εθνοdata σε τμήματα και υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων. Το δανειζόμενο προσωπικό αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των εργαζομένων στο κτίριο.
Το προσωπικό της Ασφάλειας του κτιρίου δεν μας επέτρεψε την είσοδο ακολουθώντας εντολή της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας η οποία ορίζει ότι απαγορεύεται η είσοδος στο κτίριο σε οποιοδήποτε σωματείο πλην του ΣΥΕΤΕ που είναι (κατʼ αυτούς) το πιο αντιπροσωπευτικό. Δεν μας επετράπη επίσης η ανάρτηση ανακοινώσεων και αφισών στους πίνακες ανακοινώσεων του κτιρίου.
Η θέση αυτή της διοίκησης επιβεβαιώθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε ο γραμματέας του ΣΥΕΤΕ, συνάδελφος Μ. Κάτσικας με τον κ. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου κ. Αντωνόπουλο, μετά από δική μας παράκληση.
Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν φαινόμενα παρακώλυσης συνδικαλιστικής δράσης μέσα στον χώρο της Εθνικής Τράπεζας ενός χώρου με συνδικαλιστική παράδοση σχεδόν ενός αιώνα. Το εργατικό δίκαιο (ν. 1264/82, άρθρο 16, §2, §6) καθορίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες που οφείλεται να γίνονται σεβαστές. Αυτές αφορούν τόσο την ύπαρξη πινάκων ανακοινώσεων όσο και την διανομή ανακοινώσεων. Ως προς τα παραπάνω το νομικό πλαίσιο δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ αντιπροσωπευτικού και μη αντιπροσωπευτικού σωματείου.
Η ανάγκη ενημέρωσης των συναδέλφων από το σωματείο μας είναι μεγάλη δεδομένου ότι η εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία, οι παράνομες  και παράτυπες πρακτικές είναι συχνά φαινόμενα.
Παρακαλούμε να θέσετε προς συζήτηση το θέμα που δημιουργήθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κατά την γνώμη μας είναι επιτακτική η ανάληψη άμεσων ενεργειών αρχίζοντας , με πρώτη την γνωστοποίηση του θέματος, ώστε να μην παγιωθούν πρακτικές που καταργούν βασικά δικαιώματα των  εργαζομένων.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                                                           Η Γ. Γραμματέας
Στυλιανού Γρηγόρης                                               Χριστοπούλου Βασιλική


Δεν υπάρχουν σχόλια: