Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Απλήρωτες Υπερωρίες στο κτίριο Γέρακα, επιστολή ΕΑΚ !

Επιστολή της ΕΑΚ Δ/νσης Οργάνωσης & Επιχειρηματικής Ανάλυσης προς το ΔΣ ΣΥΕΤΕ για Απλήρωτες Υπερωρίες

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ BLACKROCK

24-2-2014

Συνάδελφοι καλησπέρα!

Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 διαπιστώθηκε ότι σε κάποιους συναδέλφους υπήρχαν ποσά με κωδ.9600 Διάφορες Αποδοχές. Τα ποσά αυτά, όπως ενημερωθήκαμε, αφορούσαν τις δεδουλευμένες υπερωρίες που έγιναν από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (τ.Διεύθυνση Οργάνωσης), για το Έργο των Αναφορών της BLACKROCK. Επίσης στην εκκαθάριση υπήρχε και ο κωδικός L603 Διαφορά Οφειλής (Δόση) με τον οποίο γινόταν αφαίρεση του ποσού της προκαταβολής που είχε πιστωθεί στον λογαριασμό μισθοδοσίας αυτών των συναδέλφων τον προηγούμενο μήνα.
Διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι:
·         Συνάδελφοι με σύνολο δεδουλευμένων υπερωριών κάτω από 50 ώρες δεν πληρώθηκαν ΚΑΘΟΛΟΥ!
·         Συνάδελφοι με σύνολο δεδουλευμένων υπερωριών πάνω από 50 ώρες πληρώθηκαν ένα μέρος των δεδουλευμένων ωρών. Για παράδειγμα:
o   Τμηματάρχης Α΄ με 61 ώρες υπερωρίες πληρώθηκε ακριβώς  800€ μικτά, αντί περίπου 2.440€
o   Τμηματάρχης Β’ με 90 ώρες υπερωρίες πληρώθηκε ακριβώς  1.600€ μικτά, αντί περίπου 2.880€.
o   Τμηματάρχης Β’ με 116 ώρες υπερωρίες πληρώθηκε ακριβώς  2.000€ μικτά , αντί περίπου 3.500€.

Το συγκεκριμένο Έργο, όπως γνωρίζετε, παρουσιάστηκε ως πρώτης προτεραιότητας για την Τράπεζα, απαιτήθηκε σε σύντομο διάστημα, εντός του Αυγούστου 2013, να δοθούν άμεσα σημαντικές ελεγκτικές αναφορές με αποτέλεσμα να ανακληθούν καλοκαιρινές άδειες συναδέλφων και να δουλέψουν πάρα πολλά άτομα καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, σε πολλές περιπτώσεις και μετά τα μεσάνυχτα καθώς και Σάββατο και Κυριακή.  Η δέσμευση της Διοίκησης όπως μας μεταφέρθηκε από τους Επικεφαλής του Έργου ήταν ότι, επειδή το Έργο ήταν υψίστης σημασίας για την Τράπεζα,  οι ώρες θεωρούνται εγκεκριμένες και θα πληρωθούν όλες σε όλους τους συναδέλφους.
Από τη Διεύθυνσή μας, μας ενημέρωσαν ότι συγκεντρώθηκαν και στάλθηκαν με Εισήγηση της Διεύθυνσης οι δεδουλευμένες ώρες ανά συνάδελφο στον αρμόδιο Project Manager του Έργου κ. Αναστάσιο Μυλωνά. Από ότι καταλαβαίνουμε σε κάποιο στάδιο της έγκρισης για την εκταμίευση των οφειλόμενων ποσών, κάποιοι συνάδελφοι εξαιρέθηκαν από τους δικαιούχους και οι δεδουλευμένες ώρες πήραν τη μορφή «κουτσουρεμένου» ποσού.

Για όσα αναφέρονται παραπάνω, τα οποία αποτελούν σαφώς καταστρατήγηση της Εργατικής Νομοθεσίας, κρίθηκε σκόπιμη η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου για τις απαραίτητες ενέργειες του.


Η ΕΑΚ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Επιχειρηματικής Ανάλυσης


Δεν υπάρχουν σχόλια: