Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Αντιλογισμοί Νο 14

Κυκλοφόρησε και αποστάληκε στο δίκτυο και τις διευθύνσεις το 14ο φύλλο της εφημερίδας μας "Αντιλογισμοί". Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: