Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Για το κατασκηνωτικό επίδομα

Είναι γνωστό το ζήτημα που έχει προκύψει με το κατασκηνωτικό επίδομα (ή προσχολικής μέριμνας) που δινόταν στους συναδέλφους γονείς παιδιών έως 7 ετών, αλλά η Διοίκηση διέκοψε την παροχή του τα τελευταία χρόνια. Η Τράπεζα κατέβαλλε 724 ευρώ το χρόνο στο ΤΥΠΕΤ, σύμφωνα με την κλαδική σύμβαση, και το ΤΥΠΕΤ στη συνέχεια χορηγούσε περίπου 130 ευρώ – το χρόνο- στους δικαιούχους (κωδ. 555).
Η Πρόταση Προοπτικής, μετά από πολλά αιτήματα συναδέλφων, αφού ο ΣΥΕΤΕ δεν έκανε κάποια κίνηση παρά τις προτάσεις μας, απέστειλε σχετική επιστολή στις 23 Μαρτίου προς τον Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Δ/ντή Προσωπικού.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για την απάντηση που λάβαμε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τα στελέχη της Τράπεζας, (επίσημες απαντήσεις δίνονται μόνο στο ΣΥΕΤΕ):
Το επίδομα αυτό σταμάτησε να χορηγείται από τη Διοίκηση Ταμβακάκη  το 2010, όπως έκοψε και άλλα επιδόματα (επίδομα παιδικής μέριμνας, ανθυγιεινό κλπ), που ήταν εκτός συλλογικών συμβάσεων. Η Τράπεζα δεν έχει καμιά εκκρεμότητα με το ΤΥΠΕΤ. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επίδομα, γιατί και πώς κόπηκε. Ο ΣΥΕΤΕ δεν έχει θέσει ζήτημα για το συγκεκριμένο επίδομα. Αν τεθεί από το ΣΥΕΤΕ ενόψει επιχειρησιακής σύμβασης, η Τράπεζα θα το εξετάσει.
Εντύπωση δε, μας προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι μας ενημέρωσαν ότι, ενώ ήταν δικαιούχοι του επιδόματος αυτού την περίοδο που δινόταν ως το 2010, ωστόσο δεν τους είχε καταβληθεί. 
Είναι εμφανές ότι οι παρατάξεις που έχουν την πλειοψηφία στο ΣΥΕΤΕ, ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ, έχουν ευθύνη που αδιαφόρησαν και γι αυτό το επίδομα, παρά τις προτάσεις μας πρόσφατα αλλά και την επιστολή συναδέλφισσας, κι ενώ το γνωρίζουν εδώ και χρόνια.
Ως Πρόταση Προοπτικής, θα θέσουμε εκ νέου το ζήτημα στο ΣΥΕΤΕ, μαζί με πολλά άλλα ζητήματα, ενόψει της διεκδίκησης νέας επιχειρησιακής σύμβασης , ώστε να είναι αξιοπρεπής και με διεύρυνση των δικαιωμάτων μας.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν δραστήρια και να θέτουν τα προβλήματα, τις προτάσεις και τα αιτήματά τους συλλογικά μέσω των ΕΑΚ, αλλά και απευθείας επικοινωνώντας μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: