Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Αντιλογισμοί Νο 15

Κυκλοφόρησε και αποστάληκε στο δίκτυο και τις διευθύνσεις το 15ο φύλλο της εφημερίδας μας "Αντιλογισμοί". Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: