ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4 ΩΡΑ 9.30 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ
ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ
ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ΣΥΕΤΕ για οικονομικά


Δημοσιεύουμε την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής του ΣΥΕΤΕ για την οικονομική λειτουργία του Συλλόγου, που θα τεθεί στην ερχόμενη ΓΣ της 1/4.
Ορισμένα σχόλια, ενόψει ΓΣ:
-       Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στην με τεράστια απόκλιση λανθασμένη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών του ΣΥΕΤΕ ως 1.845.294,05 ευρώ (πραγματική αποτίμηση 30/12/2016 μόλις 6.143.43 ευρώ);
-       Με ποια δικαιολογία μπορεί να γίνουν δεκτές αποδείξεις δαπανών οδοιπορικών , με απόκλιση ως δύο εβδομάδες από την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων ΔΣ ΣΥΕΤΕ ή ΓΣ ΟΤΟΕ; Ενώ στην περυσινή έκθεση των ελεγκτών ορθά γινόταν αναφορά να μην υπάρχει στις αποδείξεις απόκλιση ημερομηνιών.
-       Γιατί, τη στιγμή που δε γίνεται καμία αναφορά σε μια σειρά έξοδα που θα μπορούσαν να απομειωθούν (πχ πάρκινγκ κι οδοιπορικά, έξοδα δημοσίων σχέσεων, αμοιβές συνεργατών όπως σε δημοσιογράφο που είναι περιττή, αγορές κινητών τηλεφώνων, έξοδα ΓΣ και διαμονή σε ακριβά ξενοδοχεία κλπ.), προτείνεται τυχόν υπόλοιπο από το Λογαριασμό Αλληλεγγύης μελών ΣΥΕΤΕ να διατεθεί για μείωση του δανεισμού από την ΕΤΕ αντί για ενεργοποίηση απεργιακού ταμείου, όπως προβλέπει ο Κανονισμος Αλληλεγγύης; Δεν γνωρίζει η ελεγκτική επιτροπή ότι το ένα δάνειο είχε αποκτηθεί το 2010 για τη συμμετοχή στην αύξηση της ΑΜΚ της ΕΤΕ; Μήπως σχετίζεται με πρόσφατη απόφαση στο ΔΣ της πλειοψηφίας των παρατάξεων του ΣΥΕΤΕ να μην ενεργοποιηθεί το απεργιακό ταμείο, αλλά πρώτα να ξεπληρωθούν τα δάνεια;

H κίνησή μας καταψηφίζει τον οικονομικό απολογισμό του ΣΥΕΤΕ (κομμάτι του διοικητικού απολιγσμού και αφορά όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί πλειοψηφικά από την πλειοψηφία του Συλλόγου, ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΔΑΣ) και καταψηφίζει και τον προυπολογισμό για το 2017, που κινείται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Θα καταθέσουμε δημόσια τα επιχειρήματά μας ενόψει Γενικής Συνέλευσης και καλούμε τους συναδέλφους να καταψηφίσουν μαζικά για αλλαγή σελίδας και μια οικονομική λειτουργία που θα είναι πραγματικά υπέρ της συνδικαλιστικής δράσης και των μελών του Συλλόγου.

 Εκ της Πρότασης Προοπτικής


           
                                                                        Αθήνα  01/04/2017
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

Σύμφωνα με την εντολή που μας δόθηκε, ύστερα από τις αρχαιρεσίες του 2014, ελέγξαμε την οικονομική διαχείριση του συλλόγου για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016.
            Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ακρίβεια των εγγραφών στα βιβλία του Συλλόγου, τα υπόλοιπα των οποίων συμφωνούν με τα αναγραφόμενα ποσά στον Ισολογισμό.
            Υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ για όλες τις δαπάνες.
.Παρατηρήθηκαν
● μικρή συγκυριακή αύξηση 5,57% των εσόδων από συνδρομές μελών του Συλλόγου η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 4,73%. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του προσωπικού και της συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση των  εσόδων από συνδρομές μελών κατά 41% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2010. Μετά δε και το πρόσφατο πρόγραμμα «εθελουσίας εξόδου», οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Συλλόγου έχουν υπολογίσει ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από συνδρομές θα ανέλθει περίπου στο ποσό των € 81 χιλ, δηλαδή επιπλέον μείωση κατά 11% περίπου.  Στο  σημείο αυτό θέλουμε ιδιαίτερα να επαναλάβουμε την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης για εξοικονόμηση πόρων και επιπλέον εξορθολογισμό των  εξόδων, ώστε οι άμεσες μελλοντικές εξελίξεις να μας βρουν προετοιμασμένους και με εξασφαλισμένη την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του Συλλόγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
            ● Η συνολική οικονομική διαχείριση  του 2016 επέφερε πλεόνασμα 995.561,04 ευρώ λόγω της μη ενεργοποίησης του απεργιακού ταμείου.
Συνυπολογίζοντας τις ανωτέρω επισημάνσεις, προτείνουμε τα παρακάτω:
·                  Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για την άμεση επιλογή ενιαίου ομαδικού προγράμματος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό την σημαντική μείωση των αντίστοιχων δαπανών στις συνδρομές τηλεφώνου.
·                  Επανερχόμενοι σχετικά με το ακίνητο που υπάρχει στο νησί των Σπετσών, προτείνεται η συστηματική ενασχόληση ενός μέλους του Δ.Σ. το οποίο θα οριστεί για τον σκοπό αυτό, με στόχο ή την οριστική απεμπλοκή μας ή την αξιοποίηση του κληροδοτήματος, αφού ήδη αποφέρει κέρδη στον έτερο συνιδιοκτήτη με έκδοση εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, καθώς και έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις και ιδιωτικές δωρεές. Επαναλαμβάνουμε ότι το ακίνητο πρέπει να αποτυπώνεται με ορθό τρόπο στο έντυπο Ε9 όσον αφορά στην αντικειμενική του αξία.
·                  Όσον αφορά στην κάλυψη των οδοιπορικών των μελών του Δ.Σ. και των συμβούλων της ΟΤΟΕ για τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου και της ΟΤΟΕ, σημειώνουμε τα εξής:
    • Οι προσκομιζόμενες αποδείξεις τεκμηρίωσης των δαπανών να σχετίζονται με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των ταξιδιών χωρίς μεγάλη ημερολογιακή απόκλιση ή έστω με απόκλιση έως δυο εβδομάδων πριν ή μετά το Δ.Σ.
    • Να υπάρχει ένα ενιαίο έντυπο «εξοδολογίου», το οποίο και να συμπληρώνεται ανά ταξίδι.
·                  Αναμένεται η ρύθμιση των δύο δανείων συνολικού ύψους € 3,82 εκατ. εντός του έτους, σε συνεργασία με την Τράπεζα. Η ρύθμιση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί το 2016 αλλά μετατέθηκε για το 2017. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε την ετήσια εκροή ποσού άνω των 100.000 € για την πληρωμή των λογιζόμενων τόκων.
·                  Προτείνουμε να μην αναλάβει ο Σύλλογος το βάρος οποιασδήποτε πρόσθετης δανειακής επιβάρυνσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.
·                  Στο τέλος κάθε χρήσης, τυχόν υπόλοιπο στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης Μελών ΣΥΕΤΕ»  να χρησιμοποιείται προς απομείωση του υφιστάμενου δανεισμού
·                  Όσον αφορά στην λειτουργία της Λέσχης του Συλλόγου και σε συνδυασμό με τις αρχικές μας επισημάνσεις, επαναλαμβάνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η οργανωμένη παρακολούθηση στον φυσικό της χώρο, τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων της, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η ορθολογική της διαχείριση.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ομόφωνο πόρισμα της εξελεγκτικής επιτροπής στα πλαίσια της εντολής που της δόθηκε.

  ΓΡΑΨΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ                     ΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ο συλλογικός αγώνας και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας


Στην καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων και τις επιθέσεις της εργοδοσίας, απαντάμε με συλλογικό αγώνα και αλληλεγγύη.
Αγωνιστικές συλλογικότητες και εργατικά σωματεία συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγώνα του εργαζομένου ΠΦ απέναντι στην εργοδοσία της εμπορικής επιχείρησης NAIL STATION στη Νέα Ιωνία για την διεκδίκηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.
Ο Π.Φ. εργαζόταν αρχικά για ένα διάστημα περίπου 7 μηνών “μαύρα”, χωρίς ασφάλιση, χωρίς αναγγελία πρόσληψης, χωρίς να του καταβάλλονται δώρα και επιδόματα. Στη συνέχεια του δόθηκε να υπογράψει μια σύμβαση που απείχε από τις πραγματικές συνθήκες εργασίας του, αφού ενώ εργαζόταν τουλάχιστον 8ωρο σε εξαήμερη βάση, ήταν δηλωμένος για 4ωρη εργασία, τα δε, δώρα και  επιδόματα αδείας του καταβάλλονταν σύμφωνα με τον μισθό της μερικής τάχα απασχόλησης και όχι με τις πραγματικές ώρες εργασίας του. Όταν ο Π.Φ. άρχισε να διεκδικεί τα αυτονόητα και νόμιμα δικαιώματά του, οι εργοδότες του τον απέλυσαν, χωρίς να του καταβάλουν αποζημίωση ούτε τα οφειλόμενα δεδουλευμένα, δώρα και επιδόματα.
Ο εργαζόμενος δεν διάλεξε το δρόμο της σιωπής και της υποταγής. Ο Π.Φ. έκανε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ και αμέσως το ταξικό κίνημα και οι αλληλέγγυοι βρέθηκαν με όλους τους τρόπους δίπλα του. Η εργοδοσία όμως αποπειράθηκε να τον τρομοκρατήσει με την άσκηση αγωγής εναντίον του, ζητώντας συνολικά 210.000 ευρώ για δήθεν προσβολή της προσωπικότητας των ιδιοκτητών της επιχείρησης επειδή ο εργαζόμενος σήκωσε το ανάστημά του και αποφάσισε να διεκδικήσει το αυτονόητο: τα εργατικά του δικαιώματα και τα ένσημά του. Όμως, στην επίθεση της εργοδοσίας, οργανωθήκαμε και απαντήσαμε συλλογικά.
Ήδη κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία  βρήκε απέναντί της το εργατικό κίνημα, με παρεμβάσεις και ψηφίσματα αλληλεγγύης υπέρ του εργαζομένου. Τρεις μήνες μετά την Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία, παρά τις πιέσεις σωματείων και συλλογικοτήτων, παρά τις συστάσεις της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και τη διάθεση να της δοθεί χρόνος από την πλευρά εργαζομένου, δεν υποχώρησε και η μάχη για τη δικαίωση του Π.Φ. συνεχίζει με κινηματική πίεση και δικαστική διεκδίκηση.
Τα αντεργατικά μέτρα, οι μισθοί πείνας, τα ωράρια «λάστιχο», η επιχειρούμενη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, οι εκβιασμοί, ο εκφοβισμός των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς και η ασυδοσία του κεφαλαίου δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα! Η επίθεση σε έναν εργαζόμενο, απ’ όπου κι αν προέρχεται, από “μεγάλα” ή “μικρά” αφεντικά, είναι επίθεση σε όλους μας και τη μάχη τη δίνουμε όλοι μαζί! Η νίκη ενός διασφαλίζει κεκτημένα για όλους μας!
Η αξιοπρέπεια στη ζωή και τη δουλειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Κανένας εργαζόμενος μόνος του. Η δύναμη στους εργαζομένους που παράγουν τον πλούτο με τη δουλειά τους. Η ελπίδα στο συλλογικό αγώνα και την αλληλεγγύη.
Συνεχίζουμε τον αγώνα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό του εργαζόμενου Π.Φ. και απαιτούμε την τελική δικαίωσή του.
Καλούμε όλα τα σωματεία και τις αγωνιστικές συλλογικότητες να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους μέχρι τη νίκη.

Δεν σιωπούμε και δεν υποτασσόμαστε.
Κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.
Η Οργάνωση, η Αντίσταση και η Αλληλεγγύη είναι τα πιο πολύτιμα όπλα μας.

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Όλοι στις 18 Μάρτη στη διαδήλωση ενάντια σε πολέμους - ρατσισμό -φασισμό, Ομόνοια, 3.00

-->
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες!

Έξω ο φασισμός και ρατσισμός από σχολεία και χώρους δουλειάς!«Κέντρα υποδοχής», δομές «φιλοξενίας» προσφύγων, «Ανοιχτό Σχολείο» για τα προσφυγόπουλα είναι μερικοί από τους ευφημισμούς που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα συστημικά ΜΜΕ για να περιγράψουν την αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν στους περίπου 60.000 πρόσφυγες που ζουν στη χώρα μας. Οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου, των διακρίσεων και της φτώχειας, με κίνητρο άλλοι την επιβίωση και άλλοι μια καλύτερη ζωή, αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα οι ίδιοι, και όχι οι συνθήκες που τους οδήγησαν στη φυγή.

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζάλας επισκέφτηκε στις αρχές του Φλεβάρη το Ελληνικό, θορυβημένος από την είδηση ότι κάποιοι κάνουν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, και αυτό που βρήκε να δηλώσει ήταν «Αν τους αρέσει. Αν δεν τους αρέσει να πάνε αλλού». Λίγες μέρες νωρίτερα ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωνε από την Μόρια ότι δεν μπήκε στον καταυλισμό (απλώς «ξεναγήθηκε» εξωτερικά) γιατί αν έμπαινε «θα έπρεπε να συνοδεύεται από δυο διμοιρίες αστυνομικών». Οι πρόσφυγες λοιπόν οφείλουν να υπομένουν αδιαμαρτύρητα γιατί υπάρχουν και χειρότερα αλλά είναι και εγκληματικά στοιχεία που η επαφή μαζί τους καθιστά απαραίτητη την παρουσία της αστυνομίας. Κι όλα αυτά από εκπροσώπους του αστικού κράτους που ονειρεύονται να κάνουν τη ναζιστική Χρυσή Αυγή κομμάτι του δημοκρατικού τόξου.

Η πολιτική του κράτους αποδεικνύεται εγκληματική σε κάθε επίπεδο. Δεν μπορεί να μας αφήνουν αδιάφορους οι θάνατοι προσφύγων στους καταυλισμούς, με πρόσφατο αυτόν ενός βρέφους 2 μηνών στη Ριτσώνα, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, η διαβίωση χιλιάδων ανθρώπων σε σκηνές μέσα στα χιόνια! Έχοντας εκχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τη στέγαση, σίτιση, εκπαίδευση και υγεία των προσφύγων σε ιδιωτικές εταιρείες και ΜΚΟ, το κράτος αφήνει στην τύχη τους αυτούς που έχουν περισσότερο από κάθε άλλον ανάγκη τα βασικά κοινωνικά αγαθά.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασύλου υπολειτουργεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων, από τους οποίους οι 370 περίπου εργάζονται με το απαράδεκτο καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έχουν έρθει πρόσφατα αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους!

Η αλληλεγγύη προς τους μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι ταυτόχρονα ο αγώνας μας για χειραφέτηση όλης της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι στους πολέμους που υπηρετούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ισχυρών και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους ανθρώπους που υφίστανται τα αποτελέσματα από τους οικονομικούς τους ανταγωνισμούς.  Είναι ταξικά αδέρφια μας οι μετανάστες που έρχονται να βρουν μια δουλειά από χώρες με ακραία φτώχεια, και υφίστανται εκμετάλλευση, είμαστε εμείς οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που φεύγουν από τον τόπο τους εξαιτίας πολέμων.

Να υψώσουμε τείχος απέναντι στους φασίστες ναζιστές χρυσαυγίτες, που δεν διστάζουν να επιτίθενται με χυδαιότητα απέναντι στη μάνα του δολοφονημένου Φύσσα, με τις πλάτες της αστυνομίας στο δικαστήριο, που μπουκάρουν στα σχολεία στο Πέραμα και στο Ωραιόκαστρο βρίζοντας προσφυγόπουλα μικρά παιδιά, αλλά μπροστά στους Έλληνες εφοπλιστές στέκονται σούζα. Ακριβώς στο Πέραμα όπου αναπτύσσουν την αντεργατική φασιστική τους δράση…

Η θέση των προσφύγων είναι μέσα στην κοινωνία μας και όχι σε κέντρα κράτησης.

 Στις φωνές του μίσους και στην καλλιέργεια της αδιαφορίας απαντάμε με τα δικά μας προτάγματα:

·      Κανένας πρόσφυγας χωρίς στέγη. Να οργανωθεί η εγκατάστασή τους σε κτίρια μέσα στον οικιστικό ιστό και να παραχωρηθούν άμεσα από την Τράπεζα χώροι που δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες. Το κόστος να καλυφθεί εξολοκλήρου από την Τράπεζα. Να παραχωρηθούν επιτέλους και οι κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ για λίγο διάστημα σε οικογένειες προσφύγων, όπως είχαμε προτείνει ήδη από το 2015, και θα είχαμε γλιτώσει θανάτους.

·      Φοίτηση των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι μέσω ΜΚΟ.

·      Χορήγηση εγγράφων. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης εγγράφων για να ενταχθούν απρόσκοπτα οι πρόσφυγες στην κοινωνική ζωή του τόπου μας. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στο σύστημα υγείας. Ένταξη των μεταναστών στα σωματεία μας. 

·      Καταπολέμηση του φασισμού και ρατσισμού. Να απομονώσουμε τη Χρυσή Αυγή και τα παρακλάδια της από κάθε γειτονιά, κάθε σχολείο και χώρο δουλειάς. Καμία ανοχή στους φασίστες. Μαζική συμμετοχή μας σε αντιπολεμικές-αντιφασιστικές πορείες και διαδηλώσεις με επικείμενη αυτήν της 18ης Μάρτη.Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους συναδέλφους, τις εργατικές συλλογικότητες, τα σωματεία, σε έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, σε αντιφασιστική δράση μέσα στους χώρους δουλειάς.ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

 ΟΜΟΝΟΙΑ, στις 3.00 και πορεία Βουλή-γραφεία ΕΕΣτη διεθνή ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού, του πολέμου, του φασισμού και της φτώχειας/ Να ακυρωθεί η συμφωνία της ντροπής ΕΕ – ΤουρκίαςΜάρτης 2017


 6980925499, 6974861242, 6948788704, 2103388783, 18783, 19923, 74306, 83908

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ 16 & 17/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

        Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Αθήνα, Σοφοκλέους 15, την Πέμπτη 16/3/2017 και την Παρασκευή 17/3/2017 και  ώρα 9:30 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2016
2.- Προϋπολογισμός 2017
3.- Νέα μέλη

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στους συναδέλφους.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση: Η ανάπτυξη άργησε μια μέρα...

-->
Η ανάπτυξη άργησε μια μέρα...Οι «θεσμοί» (όχι η τρόϊκα) επιστρέφουν μετά βαΐων και κλάδων, συνοδευόμενοι από τα χαμόγελα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάνουν λόγο για «μεγάλη επιτυχία» και άμεσο κλείσιμο της αξιολόγησης χωρίς μέτρα. Χωρίς μέτρα βέβαια, αλλά με «μεταρρυθμίσεις». Γιατί οι λέξεις παίζουν το ρόλο τους και δεν είναι ποτέ τυχαίες.

Γιατί άλλο πράγμα να ονομάζονται οι ομαδικές απολύσεις «μέτρο», και άλλο να ονομάζονται «μεταρρύθμιση», έχει όπως και να το κάνουμε μια πιο ευρωπαϊκή χροιά. Άλλο να σου κόβουν τη σύνταξη με μνημόνιο και άλλο να σου την κόβουν με «αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος». Άλλο να σε γδέρνουν με χαράτσια και άλλο με εξορθολογισμένους φορολογικούς συντελεστές.

Η διαφορά, αν είσαι δύσπιστος, είναι εμφανής και σε κάτι άλλο. Οι πρώτες λέξεις συνοδεύονταν από κλάματα, μεμψιμοιρίες και θρήνους, ενώ οι δεύτερες από αέρα αισιοδοξίας και χαμόγελα. Των κυβερνώντων φυσικά. Όμως, «γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα;». Μα γιατί άλλο, γιατί τέλειωσε η λιτότητα (δεν τα έμαθες;) και έρχεται η ανάπτυξη. Και πάλι οι δύσπιστοι θα πουν, «καλά, μας τα παν κι άλλοι» και ναι, θα έχουν δίκιο αλλά τώρα θα έρθει στ’ αλήθεια, ακολουθεί λίγο πίσω από την ελπίδα που ήρθε ήδη. Πότε όμως θα έρθει; Ε, να ψηφιστούν τα νέα μέτρα και θα έρθει. Γιατί, στις βαλίτσες τους δεν έφεραν σοκολατάκια οι αξιότιμοι κύριοι της ΕΕ και του ΔΝΤ, αλλά έφεραν αντίγραφο της ταινίας «Οι εξολοθρευτές», νέα πολύ σκληρά μέτρα, από αύριο κιόλας.

Όμως υπάρχει ένα μικρό ψεματάκι που λένε οι κάθε λογής κυβερνώντες και έτσι μπερδεύουν τον απλό κοσμάκη που περιμένει να δει το τέλος της λιτότητας και την ανάπτυξη στην τσέπη του. Και αυτό είναι ότι τα νέα μέτρα ΕΙΝΑΙ η ανάπτυξη.

Η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση του συνδικαλισμού, η πλήρης ελαστικοποίηση της εργασίας με μισθούς πείνας και μηδενική ασφάλιση, η ανεργία, οι συντάξεις- ψίχουλα το κράτος μηδενικών παροχών αλλά απλόχερης καταστολής, οι θατσερικές ιδιωτικοποιήσεις των πάντων, αυτά είναι η ανάπτυξη που περιμένει τόσο καιρό το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο για να πάρει μια ανάσα από την 20ετή επέλαση του κινεζικού αντίζηλού τους. Αυτά είναι που θα σημάνουν την πολυπόθητη αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να καταφέρουν και οι δύσμοιροι ευρωπαίοι καπιταλιστές να συσσωρεύσουν λίγο κεφάλαιο σε μια ύστατη προσπάθεια να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος. Και βέβαια τη ρεβάνς τους για τη μείωση της κερδοφορίας θα την πάρουν απέναντι στην εργατική τάξη και όσα αναγκάστηκαν να μας παραχωρήσουν τον προηγούμενο αιώνα, παίρνοντας κι αυτά πίσω κι ακόμα παραπάνω.

Τώρα αν έγινε κάποια παρανόηση και νόμισες ότι η ανάπτυξη αφορά εσένα, την οικογένεια σου, τον διπλανό σου, το συνάδελφό σου, τη γειτονιά σου, το νοσοκομείο και το σχολείο των παιδιών σου, ε δεν κατάλαβες καλά και έχεις και εσύ τις ευθύνες σου σ’αυτό, όλα κι όλα. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Γι’ αυτό, ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας. Προς τον διπλανό μας, τα παιδιά μας, αλλά πάνω απ’ όλα τον εαυτό μας.

Αλλά θα πεις, «και τι να κάνω»; Έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει ο κόσμος. Ίσως όμως και να αλλάζει. Έχει αλλάξει παλιά και δεν μπορεί να σταματήσει να αλλάζει. Όχι με παρακάλια, ευχές, προσευχές. Αλλά με αγώνα, συγκρούσεις, αντίσταση, εξεγέρσεις.

Να βγούμε από αυτή τη φυλακή, που μας παρουσιάζουν ως τη μοναδική μας επιλογή. Να μη ζήσουμε σαν σύγχρονοι δούλοι! Να ακολουθήσουμε το δρόμο που μας καλούν οι ανάγκες μας, αλλά και η δυνατότητα της εποχής στον 21ο αιώνα.

Εμείς θα είμαστε πάλι στους δρόμους, και η θέση σου είναι δίπλα μας. Σε κάθε διαδήλωση, απεργία, κατάληψη. Που πρέπει εμείς οι ίδιοι τώρα να οργανώσουμε, να μην περιμένουμε από άλλους, σίγουρα όχι από τους εργατοπατέρες (ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ κλπ).

Γιατί βαρεθήκαμε να βλέπουμε τα χαμόγελά τους. Γιατί, ξέρεις, δεν χαμογελάνε. Μας δείχνουν τα δόντια τους. Μήπως να τους δείξουμε κι εμείς τα δικά μας;

Μάρτης 2017


 6980925499, 6936548328, 6946465296, 6948788704, 19923, 74306, 79836, 83908

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση συμπαράστασης στους 4 διωκόμενους αγωνιστές ενάντια στην αύξηση τιμής των εισιτηρίωνΝΑ ΑΘΩΩΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟ 2011

Εκφράζουμε την αμέριστοι αλληλεγγύη μας στους αγωνιστές μέλη του κινήματος  του 2011 ενάντια στην αύξηση του εισιτήριου στα ΜΜΜ, που δικάζονται την Πέμπτη 9 Μαρτίου στo H΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας, εξαιτίας της μήνυσης από την ΤΡΑΜ Α.Ε.
Το Γενάρη του 2011 άρχισαν οι κινητοποιήσεις από συνελεύσεις γειτονιάς και άλλες συλλογικότητες ενάντια στην επικείμενη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και για το  δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων. Στη περιοχή του Ν. Κόσμου και της Ν. Σμύρνης έγιναν συντονισμένες  δράσεις της «Συνέλευσης του Λόφου Λαμπράκη», του «Δεν Πληρώνω Ν. Σμύρνης» και της δημοτικής κίνησης «Μια Πόλη Ανάποδα», στις στάσεις του Τραμ κάθε περιοχής.
Στις 8 Φλεβάρη του 2011 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από την ΤΡΑΜ Α.Ε. εναντίον της δημοτικής κίνησης «Μια Πόλη Ανάποδα», «Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Ν. Σμύρνης», του συντονισμού αριστερών δημοτικών κινήσεων «Δωρεάν Μετακίνηση», της «Συνέλευσης του Λόφου Λαμπράκη» και της κίνησης «Δεν Πληρώνω Νέας Σμύρνης», επειδή «παρότρυναν το επιβατικό κοινό να μην πληρώνει εισιτήριο».
Η μήνυση στον πρώτο κατηγορούμενο βασίστηκε σε ανακοίνωση που μοίραζε η συνέλευση του Λόφου Λαμπράκη όπου αναγράφεται ένα κινητό τηλέφωνο. Η ελληνική αστυνομία ζήτησε από την Cosmote το όνομα του χρήστη της τηλεφωνικής σύνδεσης, και η Cosmote το έδωσε. Ζήτησε επίσης από τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ να αποκαλύψουν τους διαχειριστές των blog που χρησιμοποιούσαν οι συγκεκριμένες συλλογικότητες, αλλά το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε να δώσει στοιχεία.
Η συνέχεια στην υπόθεση δόθηκε όταν έγινε μήνυση εκτός του Νίκου Καράμπελα και στους τρεις μάρτυρες υπεράσπισης Δημήτρη Οικονομίδη, Πέτρο Δένδη και Ελπίδα Αλεβίζου που είχαν κληθεί από τον εισαγγελέα, με την κατηγορία της  δημόσιας πρόκλησης σε απείθεια κατά των νόμων και των διαταγμάτων μέσω φυλλαδίων! 
Πρόκειται  για ξεκάθαρη ποινικοποίηση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, της ελεύθερης έκφρασης και της αλληλεγγύης. Τα ίδια ζούμε και σήμερα με τις διώξεις στα κινήματα κατά των πλειστηριασμών της λαϊκής κατοκίας, με τις διώξεις συνδικαλιστών, φοιτητών κλπ. Θέλουν να σταματήσουν και να φιμώσουν κάθε φωνή που αντιστέκεται, που παλεύει, που εναντιώνεται στα σχέδιά τους, μέσω της κρατικής τρομοκρατίας και της καταστολής.
Δεν δεχόμαστε και θα αντισταθούμε στο: - να διώκονται οι δράσεις του λαϊκού κινήματος, - να διώκονται συλλογικότητες πολιτών και πολιτικές κινήσεις για τον πολιτικό λόγο που εκφράζουν και τον κοινωνικό αγώνα που δίνουν.
Είναι υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών η υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών και η πάλη ενάντια σε αντιλαϊκά μέτρα που παίρνονται από τις κυβερνήσεις.
Θεωρούμε τον αγώνα ενάντια στην αύξηση του τιμής του εισιτηρίου δίκαιο. Είναι κομμάτι των δικών μας αγώνων ενάντια στη συνεχή φτωχοποίηση και εξουθένωση των λαϊκών στρωμάτων. Οι διωκόμενοι αγωνιστές και αγωνίστριες είναι κάποιοι από εμάς.
Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης των τεσσάρων αγωνιστών και την απόσυρση κάθε κατηγορίας εναντίον τους. Να σταματήσει η ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων.
Ελεύθερη μετακίνηση για όλους. Ποιοτικές, δημόσιες συγκοινωνίες.

07-03-2017

Να αποσυρθεί τώρα η παράνομη και καταχρηστική απόλυση της συναδέλφισσας στη Mellon Technologies

-->
Καλούμε στην κινητοποίηση Πέμπτη 9/3, Γραφεία Mellon Πειραιώς 74α,  8.30 


Να αποσυρθεί τώρα η παράνομη και καταχρηστική απόλυση της συναδέλφισσας στη Mellon TechnologiesΓια ακόμα μία φορά, η εταιρεία Mellon Technologies θα μας απασχολήσει με τις αντεργατικές της πρακτικές. Την Παρασκευή, 3 Μαρτίου, η εταιρεία απέλυσε παράνομα και καταχρηστικά τη συναδέλφισσα Α. Κ. Τόσο πολύ μάλιστα δεν μπορούσε να περιμένει και της κοινοποίησε την απόλυσή της στέλνοντας δικαστικό επιμελητή στο σπίτι της επειδή έλειπε λόγω ασθένειας. Η Mellon Technologies εδώ και καιρό ψάχνει τρόπο να “απαλλαγεί” από τη συναδέλφισσα καθώς το προηγούμενο διάστημα, έχει πρωταγωνιστήσει στις κινήσεις συναδέλφων ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία αλλά και στις προσπάθειες εργαζομένων για συνδικαλιστική οργάνωση και δράση εντός της εταιρείας. Ήταν στην προσωρινή διοικούσα του επιχειρησιακού σωματείου που ιδρύθηκε πριν 1,5 χρόνο και το οποίο η εταιρεία χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να το διαλύσει, μεταθέτοντας υποχρεωτικά ή και απολύοντας ιδρυτικά μέλη. Βλέποντας όμως η εργοδοσία ότι η συναδέλφισσα δεν το βάζει κάτω, και αφού δεν κατάφερε να την εξαναγκάσει να αποχωρήσει, αποφάσισε τελικά να την απολύσει.Εδώ και αρκετό καιρό, η εταιρεία αρνείται να δώσει εργασία στην εργαζόμενη με την αιτιολογία ότι δεν κατέχει απολυτήριο λυκείου. Δικαιολογία που δεν μοιάζει καθόλου πειστική μιας και η συγκεκριμένη εργαζόμενη πριν απορροφηθεί, μαζί με άλλους συναδέλφους της στη Mellon Technologies και μετά και από διεκδικήσεις, είχε ήδη δουλέψει σε πολλές θέσεις χωρίς ποτέ να της ζητηθεί απολυτήριο λυκείου, ακόμα και σε ταμείο τράπεζας. Αφού λοιπόν η εργοδοσία δεν κατάφερε να εξαντλήσει έτσι την υπομονή της εργαζόμενης, προέβη σε νέα κίνηση. Πριν λίγες μέρες, ο υφιστάμενός της είπε ευθέως πώς αν δεν αποφασίσει τι θα κάνει, είναι αναγκασμένοι να αποφασίσουν αυτοί για εκείνη, ενώ παλιότερα της είχαν προτείνει να της δώσουν μπροστά μισθούς, μέχρι τη μέρα που θα έληγε η συνδικαλιστική της ασυλία, και αποζημίωση για να αποχωρήσει “οικειοθελώς”. Και βέβαια να παραιτηθεί από το σωματείο.Είναι φανερό ότι η Mellon Technologies φοβάται όσες φωνές γνωρίζουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ξέρει πολύ καλά πώς όταν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες ενώνονται και διεκδικούν μπορούν να γίνουν μεγάλος μπελάς για την εργοδοσία. Η δράση των εργαζομένων που στέκονται ενάντια στον εργοδότη τους, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, που αγωνίζονται μαζί με τους μοναδικούς τους συμμάχους, δηλαδή τους συναδέλφους τους αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, που παλεύουν ενάντια στις συνεχόμενες απολύσεις και την εργοδοτική αυθαιρεσία αποτελούν βραχνά για την εργοδοσία της Mellon Technologies και για αυτό θέλουν να ξεμπερδεύουν μαζί τους.Η εργαζόμενη όμως δεν είναι είναι μόνη. Θα σταθούμε στο πλευρό της με κάθε τρόπο ώστε να συνεχίσει να εργάζεται και να διεκδικεί. Δεν τους φοβόμαστε! Όλοι και όλες μαζί, οργανωμένα και συλλογικά, θα διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν: συλλογικές συμβάσεις, δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, αξιοπρεπείς μισθούς. Θα παλέψουμε ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, τις απολύσεις, ενάντια στους αντεργατικούς νόμους των εκάστοτε κυβερνήσεων, ψηφισμένους αλλά και τους νέους που έρχονται.Επιτροπή Εργαζομένων στη Mellon Technologies

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Εικαστική παρέμβαση στο Γέρακα λόγω ...αγιασμού με επισήμους

Από την αίθουσα στο κτίριο του Γέρακα όπου θα τελούνταν την Παρασκευή 3/3 ο αγιασμός παρουσία Αρχιεπισκόπου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου ΕΤΕ, και εκπροσώπων φυσικά του επίσημου συνδικαλισμού (ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ κλπ..). 
Χωρίς  σχόλια ...