Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Επιστολή για υπόλοιπο αδειών 2009 σε διευθύντρια κατ/τος

Προς
Δ/ντρια Κατ/τος Σπύρου Μερκούρη 657
Αθήνα 17-5-2010

Κυρία Βλαντή

Με αφορμή περιστατικό που καταγγέλθηκε από εργαζόμενη και αφορά άρνησή σας να χορηγήσετε κανονική άδεια – και μάλιστα αδιάθετο υπόλοιπο της άδειας του 2009 – τις ημέρες του Πάσχα, και σε επικοινωνία με την ΕΑΚ του κατ/τος, έχουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
Με προσωπική σας ευθύνη, όλοι οι υπάλληλοι του καταστήματος, το οποίο διευθύνετε, έχουν υπόλοιπα αδειών από το 2009, καθώς, όπως πληροφορούμαστε, επικαλούμενη το φόρτο εργασίας, συχνά, αρνείστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα αδειών των υφισταμένων σας, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί αδιάθετα υπόλοιπα περσινών αδειών, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον 5ο μήνα του 2010.
Σας υπενθυμίζουμε ότι «ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σε όλο το προσωπικό του κανονική άδεια μετ΄ αποδοχών μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους». Επίσης, επειδή πιθανόν δεν έχετε πλήρη ενημέρωση, σας γνωρίζουμε και την εξής διάταξη (επειδή μεταξύ των υπαλλήλων υπήρχε μητέρα παιδιού 3 ετών, στην οποία συχνά είχατε αρνηθεί χορήγηση άδειας): «Με βάση το Ν. 1483/84 άρθρο 11, εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, ή άνω των 16, εφόσον έχουν ανάγκη ειδικών φροντίδων, υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών απουσίας του προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής». Επίσης, με την τακτική της μη χορήγησης της προβλεπόμενης άδειας μέσα στο τρέχον έτος, οι υπάλληλοι χάνουν, κατά περίπτωση, και το δικαίωμά τους σε επιπλέον άδεια που απορρέει από το άρθρο της Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-ΕΕΤ: «Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα αδείας
Σε τηλεφωνική επικοινωνία, πρόσφατα, και με άλλο στέλεχος του κατ/τος, διαπιστώσαμε ότι πράγματι υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο φόρτος εργασίας και οι υπηρεσιακές ανάγκες, αορίστως, μπορούν πάντα να είναι δικαιολογία για να αρνείστε τη χορήγηση άδειας στο προσωπικό του κατ/τος. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν έχετε τέτοιες εντολές από την περιφερειακή διεύθυνση, στην οποία απευθυνθήκαμε αρχικά. Σας επισημαίνουμε ότι παρά τους ισχυρισμούς σας, δεν υπάρχει κάποια εγκύκλιος της τράπεζας που να αναφέρει ότι «δεν δίνονται άδειες στο προσωπικό των κατ/των κατά τις χρονικές περιόδους του Πάσχα, των Χριστουγέννων κλπ.». Επίσης, δεν αναφέρεται κάπου ότι για να χορηγηθεί άδεια σε ταμία πρέπει να υπάρξει αντικατάστασή του. Προφανώς πολλοί διευθυντές κάνουν κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος, «φορτώνοντας» την έλλειψη προσωπικού στους ίδιους τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες στην ομαλή οικογενειακή ζωή των συναδέλφων, ενεργώντας σε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και των κλαδικών συμβάσεων εργασίας .
Στις μέρες που διανύουμε, κατά τις οποίες, οι εργαζόμενοι δεχόμαστε μια μεγάλη επίθεση στις κατακτήσεις δεκαετιών, είναι κρίσιμο, όπως καταλαβαίνετε, να αντισταθούμε στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Γι αυτό σας καλούμε, το θέμα της χορήγησης αδειών του καταστήματός σας να λυθεί άμεσα και με «συναδελφικό» τρόπο: να χορηγηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι περσινές άδειες στο προσωπικό του κατ/τος, σε συνεννόηση πάντα και με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, ώστε, με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, να μπορέσει να προχωρήσει ομαλά η χορήγηση των φετινών άδειών, του έτους 2010.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε άμεσα σε κάθε συνδικαλιστική και νόμιμη ενέργεια για να προστατέψουμε τα εργατικά δικαιώματα των συναδέλφων.

Συναδελφικά
Μαρία Ξιφαρά, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974861242

Δεν υπάρχουν σχόλια: