Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Η επιστολή του Δ/νοντος Συμβούλου προς τον Πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύριο Γ Γιαννακόπουλο πρόεδρο ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Αθήνα 21-12-201

Κύριε πρόεδρε
Σε συνέχεια των επανειλημμένων συζητήσεων που είχαμε, σας καλώ σε συνάντηση με θέμα την εξεύρεση τρόπων μείωσης του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις (PSI+, διαγνωστικός έλεγχος BlackRock, έλλειψη ρευστότητας) καθιστούν αναγκαία και μάλιστα επείγουσα τη λήψη άμεσων μέτρων τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περαιτέρω στήριξή μας.
Θεωρώ απαραίτητη τη συνδρομή σας στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου να βρεθεί με πλήρη διαφάνεια, με διάθεση συνεννόησης και καλής πίστης των δύο μερών, ένας κοινωνικά δίκαιος και αποδεκτός από όλους τρόπος στήριξης, των όποιων μέτρων θα ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Περιμένω στη θετική ανταπόκρισή σας και σας καλώ σε συνάντηση εντός των προσεχών ημερών και πάντως όχι αργότερα από την 12η Ιανουαρίου 2012.

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Απ. Ταμβακάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: