Πληροφορίες για Εκλογές

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3349911 (19911) ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 6980925499

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Επιστολές Ταμβακάκη Προς Γιαννακόπουλο

Συνάδελφοι,
Κρίνουμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε για τις μυστικές και πίσω από την πλάτη όλων μας συνεννοήσεις του αξιότιμου κ. Γιαννακόπουλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ταμβακάκη για ένα θέμα που μας αφορά όλους και μεχρι χθες παρέμενε καλά κρυμμένο, ενώ οι αποκαλύψεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 8/5/2012, το οποίο συνεκλήθη προκειμένου να συσταθεί το Προεδρείο του Συλλόγου μας.
Τις επιστολές αυτές δημοσιεύουμε παρακάτω, προκειμένου να ενημερωθεί όλο το Προσωπικό της Τράπεζας για τα αναμενόμενα σχέδια της Διοίκησης και την επανειλημμένη τακτική κάποιων εκ των μελών του Συλλόγου να μην αποκαλύπτουν και να μας φέρνουν προ τετελεσμένου πάνω σε θέματα, τα οποία θα μας πλήξουν, τη στιγμή που έχουμε δικαίωμα να ενημερωθούμε και να αντιδράσουμε, με σκοπό την πρόληψη της εφαρμογής τους.

Επιστολή 2η (25 Απριλίου)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κύριο Γεώργιο Γιαννακόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ.
Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) Σοφοκλέους 15
Αθήνα
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Κύριε Πρόεδρε,
Κατά την σηµερινή µας συνάντηση, σας επισηµάνθηκε για µια ακόµα φορά η αναντίρρητη ανάγκη για τον περιορισµό του λειτουργικού κόστους, ειδικότερα µετά τα δηµοσιευθέντα απο.τελέσµατα της Τράπεζας για τη χρήση του 2011. Έγινε πιστεύω αντιληπτό ότι ο διάλογος για την εξεύρεση τρόπου περιορισµού του κόστους είναι επιβεβληµένο να αρχίσει άµεσα, σε κλίµα καλής πίστης και αλληλοσεβασµού.
Στη διάθεσή σας, όπως και στο παρελθόν έχουµε συµφωνήσει, θα βρίσκονται τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να επεξεργαστείτε και να διατυπώσετε αρχές και προτάσεις κατά την έναρξη του διαλόγου.
Δεδοµένου ότι όπως µας ενηµερώσατε δεν έχει συγκροτηθεί το Προεδρείο του Συλλόγου σας σε σώµα λόγω των πρόσφατων εκλογών σας, σας καλώ να ξεκινήσουµε τον µεταξύ µας διάλογο το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 9 Μαΐου.

Επιστολή 1η (20 Απριλίου) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ
Κύριο Γεώργιο Γιαννακόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ.
Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.)
Σοφοκλέους 15
Αθήνα
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε, κατά τις συναντήσεις μας που έλαβαν χώρα στις 12.1.2012 και 26.1.2012, σας αναλύθηκε διεξοδικά από την πλευρά της Τράπεζας η ανάγκη για άμεση μείωση των λειτουργικών της εξόδων και ζητήθηκε η εκ μέρους σας συνδρομή στην εξεύρεση μίας κοινωνικά δίκαιης και αποδεκτής λύσης. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι όποιες διαβουλεύσεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τις 15.2.2012.
Στην τελευταία μεταξύ μας συνάντηση θέσατε αίτημα για παροχή ορισμένων στοιχείων, προκειμένου να διατυπωθούν από την πλευρά σας αρχές για τη συνέχιση των συζητήσεων. Παρότι τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου σας απηύθυνε την από 6.3.2012 σχετική επιστολή του, εσείς από την πλευρά σας δεν έχετε υποβάλλει ανάλογο αίτημα.
Με δεδομένο ότι:α) έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών από την αρχικά προσδιορισθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων και, β) η οικονομική κατάσταση της Τράπεζας, όπως προκύπτει και από τα προς δημοσίευση αποτελέσματα της χρήσης 2011, καθίσταται απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Κατόπιν αυτού, σας καλώ, για τελευταία φορά σε συνάντηση εντός των προσεχών ημερών και πάντως όχι αργότερα από την 27.4.2012, προκειμένου να συνεχιστουν οι μεταξύ μας διαβουλεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: