Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ τη Δευτέρα για πρόταση Διοίκησης!


Tηv Δευτέρα 28  Μαΐου και ώρα 9.00 θα γίνει ολομέλεια του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ  στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-     Συναντήσεις με τη Διοίκηση – Ενημέρωση – Λήψη απόφασης.
2.-     Εκλογή Αναπληρωτή Ταμία.
3.-     Διάφορα
4.-     Νέα μέλη

Συνάδελφοι, σας καλούμε μετά τη λήξη του ωραρίου στα γραφεία του Συλλόγου, καθώς θα παρθεί η κρίσιμη απόφαση για τις διαπραγματεύσεις. Η συνεδρίαση θα κρατήσει σίγουρα και μετά τις 3.15. Η παρουσία των συναδέλφων θα στείλει μήνυμα σε όποια παράταξη σκέφτεται να δώσει γη και ύδωρ στη Διοίκηση..

Δεν υπάρχουν σχόλια: