Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Επιστολή των Συναδέλφων του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ προς το Σύλλογο και τις Παρατάξεις

Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ(983)
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012
Προς: Προεδρείο ΔΣ ΣΥΕΤE
Κοινοποίηση: Μέλη ΔΣ-Παρατάξεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Γ.Σ. του ΙΑΕΤΕ (19-11-2012), θα θέλαμε για ακόμα μια φορά να επανέλθουμε σε δύο ζητήματα που σας έχουμε θέσει επανειλημμένα και για τα οποία, δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη απάντηση. Το πρώτο ζήτημα αφορά στην αδικαιολόγητη εξαίρεση των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Υποδιεύθυνσης του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ από την καταβολή του Επιδόματος Διοίκησης (Κ.Α. 364), το οποίο και δίδεται κανονικά στους υπαλλήλους όλων των μονάδων (διευθύνσεις-υποδιευθύνσεις) της Διοίκησης που δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα εξειδικευμένης εργασίας, όπως προβλέπει η διετής επιχειρησιακή σύμβαση του 2007-2008 μεταξύ ΣΥΕΤΕ και Τράπεζας. Το δεύτερο αφορά στο αίτημά μας  για την ένταξη στον ΣΥΕΤΕ των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με το καθεστώς των ειδικών συνεργατών με αντίστοιχες αποδοχές και τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με το υπόλοιπο προσωπικό του Ι.Α.


Παρακαλούμε για τη συζήτηση των άνωθεν ζητημάτων - όπως έχουν τεθεί αναλυτικά στις  επιστολές που στείλαμε στις 22-3-2011 και στις 11-06-2012 και που κοινοποιήσαμε σε όλες τις παρατάξεις του Συλλόγου – στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. (21-11-2012), στην οποία έχουμε σκοπό να παραβρεθούν εκπρόσωποί μας και να σας καταθέσουν την ενημερωμένη λίστα των συναδέλφων που εργάζονται στην υπηρεσία μας.

Με την πεποίθηση για το δίκαιο των αιτημάτων μας και με γνώμονα την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων της ΕΤΕ, ευελπιστούμε πως αυτή τη φορά θα έχουμε την αμέριστη προσοχή και  βοήθειά σας για την ικανοποίηση τους.
 

Η ΕΑΚ του ΙΑ/ΕΤΕ

Η Γραμματέας Υπαπαντή Κύττα

Το Μέλος Δήμητρα Μπουγέση

Δεν υπάρχουν σχόλια: