Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ!

10-2-2013
Παραλογισμού συνέχεια.:                                                                                      
Η εγκύκλιος Β 17 που κυκλοφόρησε στις 17/01/2013, με τίτλο «ΜΙΚΡΟΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» μεταξύ άλλων αναφέρει:
«O έλεγχος της αιτίας της απουσίας από την Τράπεζα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, είτε από γιατρό είτε από υπάλληλο της Τράπεζας. Ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, σύμφωνα με τις εντολές της Τράπεζας».
Μπορεί άραγε οποιοσδήποτε υπάλληλος να ελέγχει την αιτία της απουσίας συναδέλφου που δηλώνει ασθενής και να τον εξετάζει μάλιστα ιατρικά στο σπίτι του; Ο κανονισμός εργασίας τι προβλέπει στο συγκεκριμένο ζήτημα;

«Επισημαίνεται ότι η ιατρική γνωμάτευση που υποβάλλεται όχι με τον ενδεδειγμένο τρόπο αποστολής, καθυστερημένα ή εκπρόθεσμα, δεν θα εξετάζεται από την Υγειονομική Επιτροπή της Τράπεζας, αλλά θα απορρίπτεται, με αποτέλεσμα τα χρονικά διαστήματα απουσίας του υπαλλήλου να θεωρούνται ως αυθαίρετες απουσίες με τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Εργασίας συνέπειες, άσχετα αν η καθυστέρηση οφείλεται στον ενδιαφερόμενο ή στη Μονάδα όπου υπηρετεί».
Δηλαδή ένας συνάδελφος που θα αναγκαστεί να απουσιάσει από την εργασία του για λόγους υγείας,
-αν έχει υποστεί επεισόδιο που δεν του επιτρέπει να επικοινωνήσει με τη μονάδα του εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων (πχ εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο), ή
-αν το προσωπικό της αποδεκατισμένης από προσωπικό μονάδας του δεν προλάβει να διεκπεραιώσει τη σχετική διαδικασία, ή
-αν ο άμεσος προϊστάμενός του επιλέξει να «ξεχάσει» να διαβιβάσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
θα θεωρηθεί «αδικαιολογήτως απών» και θα πρέπει επιπλέον να υποστεί την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία;

Δε χωράει αμφιβολία ότι η παραπάνω εγκύκλιος διέπεται από μία αντεργατική έως «φασίζουσα» λογική, σύμφωνα με την οποία, όποιος συνάδελφος τύχει να αρρωστήσει θα πρέπει να αντεπεξέλθει σε ένα γραφειοκρατικό γολγοθά προκειμένου "να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας" και να δικαιολογήσει την απουσία του, ενώ για οποιαδήποτε παρέκκλιση από την αυστηρή διαδικασία δικαιολόγησης, θα είναι υπόλογος ο ίδιος και θα "τιμωρείται" με πειθαρχικό, ακόμα και αν αυτή οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις άλλων.
Επιπλέον, θα αρκεί ο εκάστοτε διευθυντής/στέλεχος/προϊστάμενος να ολιγωρήσει κατά τη διαδικασία δικαιολόγησης των απουσιών υφιστάμενού του ασθενούς, προκειμένου ο τελευταίος να θεωρηθεί «αδικαιολογήτως απών», κάτι που ανατρέπει προς το αντιδραστικότερο τις σχέσεις προϊσταμένων - υφισταμένων σε καταστήματα και διευθύνσεις.

Έχουμε ήδη στείλει σε όλα τα μέλη του Δ. Συμβουλίου του ΣΥΕΤΕ την παραπάνω εγκύκλιο έγκαιρα. Το θέσαμε στην τελευταία συνεδρίαση. Απαιτούμε ο Σύλλογος να πάρει θέση, να ζητήσει την απόσυρση ή έστω την τροποποίηση της εν λόγω εγκυκλίου. Καλούμε τη Διοίκηση να αναθεωρήσει τις θέσεις της πάνω στο ζήτημα και να ανακαλέσει άμεσα την εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: