Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Όλοι στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΥΠΕΤ, Τετάρτη 22/5, στις 4 στο Κεντρικό

Συνάδελφοι, σας καλούμε να προσέλθετε στη Γ. Συνέλευση των μελών του ΤΥΠΕΤ, για να ενημερωθούμε όλοι, να αποφασίσουμε για το μέλλον του ταμείου και να καταψηφίσουμε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

            Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      "      Ισολογισμού.
3.      "     Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
4.      "     Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
5.      "      Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
6. Εισήγηση του Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής εμμέσου μέλους από τα μητρώα του Ταμείου Υγείας.
            Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 22η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με όσους παρόντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: