Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Έντυπο για συλλογή υπογραφών για έκτακτη Γ. Συνέλευση ΣΥΕΤΕ για εκλογέςΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

Εμείς που υπογράφουμε παρακάτω ζητούμε άμεσα σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ζητήματα εμπιστοσύνης για μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ.
2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014 και προϋπολογισμός έτους 2015.
3. Έκθεση ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό. Απαλλαγή Δ.Σ. και ελεγκτών.
4. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ, αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ, στο ΕΚΑ, τους αντιπροσώπους στο ΔΣ της τράπεζας και στο ΔΣ του Ταμείου Αυτασφάλειας, καθώς και για τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τους αντιπροσώπους στα Τοπικά Εργατικά Κέντρα.
6. Εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση και κατάρτιση Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για Οικονομικά και Θεσμικά θέματα του προσωπικού.
7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων.
8. Ανανέωση της απόφασης για εκπροσώπηση του ΣΥΕΤΕ στη ΓΣΕΕ μέσω της ΟΤΟΕ.


Α.Α.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Υπηρεσία/ Κατάστημα
Υπογραφή
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Δεν υπάρχουν σχόλια: