Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Επιστολή του Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού προς το ΣΥΕΤΕΕπιστολή του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού προς το ΣΥΕΤΕ για το θέμα του εξειδικευμένου προσωπικού, για ενημέρωση των συναδέλφων. 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 21/7//2015

Προς τον ΣΥΕΤΕ

Κύριοι,

Η διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και η προσπάθεια να αντιμετωπίζουμε τα προβλήμαται που τίθενται προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της τράπεζας αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση αλλά και επιλογή της νέας διοίκησης της ΕΤΕ.

Κατά τη συνάντησή μας της  1.7.2015 μεταξύ άλλων αναδείχθηκε η ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα στην επανεξέταση των   κανονισμών του    εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας  των   Διευθύνσεων που απασχολούν εξειδικευμένα στελέχη, την ενίσχυση  της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των Μονάδων της Τράπεζας και τη διασφάλιση της ομαλής υπηρεσιακής τους εξέλιξης.

Στη συζήτησή μας, συνέχεια της συνάντησής σας  με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όχι μόνο δεν υπήρχε αντίδραση του ΣΥΕΤΕ, αλλά ακούστηκαν κοινοί προβληματισμοί για τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων σχετικών κανονισμών καθώς και για την ανορθολογική εφαρμογή τους που δημιουργεί πολλές ταχύτητες στο εξειδικευμένο προσωπικό και δυσλειτουργίες στην εξέλιξη του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας.

Ενημερωθήκατε για την επίσπευση της   διαδικασίας σύστασης επιτροπής με συμμετοχή  των χώρων που απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό. Προσωπικά ανέφερα ότι είναι ευπρόσδεκτη   η συμμετοχή  σας και εξέφρασα σαφώς την πρόθεση να σας καλούμε στις συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής γιατί χρειαζόμαστε τις απόψεις σας. Ουδεις εξέφρασε επιθυμία τυπικής συμμετοχής εκπροσώπων σας στην επιτροπή.

Μετά την κυκλοφορία της ΠΔ της επιτροπής, δέχθηκα σχετικό τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ, στον οποίο δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη συμμετοχή εκπροσώπου σας στη διαδικασία, υπενθυμίζοντας του τα παραπάνω και ότι το  ζήτημα μπορούσε να τακτοποιηθεί με την έκδοση νέας συμπληρωματικής πράξης. Αποτέλεσε επομένως κατάπληξη στη συνέχεια έκδοση της ανακοίνωσής σας, που δυναμιτίζει το καλό κλίμα συνεννόησης που θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί κι αφήνει περιθώρια για σκέψεις σκόπιμης χωρίς αιτίας αντιπαράθεσης με την διοίκηση. Αυτό ενισχύεται από τη διαστρέβλωση, θα ήθελα να πιστεύω λόγω λάθους κατανόησης, της απάντησης που είχατε πάρει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το θέμα της  ένταξης. Τότε με σαφήνεια σας είχε γνωστοποιηθεί πως θα προχωρήσει η ένταξη , που είχε παγώσει από την προηγούμενη διοίκηση, μετά την αλλαγή των κανονισμών με τις διαδικασίες που συζητήσαμε και στη δική μας συνάντηση.

 Σας ενημερώνω ότι πρόθεση της διοίκησης είναι να εκδοθεί νέα πράξη για συμπλήρωση της επιτροπής με εκπρόσωπο του συλλόγου σας, αφού ποτέ δεν υπήρξε δική μας διάθεση για αποκλεισμό και αναμένω τις δικές σας ενέργειες. 

Σας παρακαλώ να επανεξετάσετε αυτή σας τη στάση προς όφελος μιας εποικοδομητικής σχέσης που πρέπει να υπηρετήσουμε και οι δύο πλευρές. 

Αθήνα 23 Ιουλίου 2015

Πέτρος Φουρτούνης
Γενικός Διευθυντής
               

Δεν υπάρχουν σχόλια: