Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Επιστολές ΕΑΚ Γέρακα προς κ. Γενικό Δ/ντή Πληροφορικής για εντάξεις - αναβαθμίσειςΠρος τον
Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής της Τράπεζας & του Ομίλου
Γέρακας, 22/102015

Κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Αρ. 32/21.10.2015 του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμείς αναβαθμίσεις και εντάξεις των συναδέλφων στις Διευθύνσεις που διέπονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, σας διαβιβάζουμε το αίτημά μας για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε να πραγματοποιηθούν εντός των ημερών, ει δυνατόν έως το τέλος Οκτωβρίου (30/10/2015), οι εκκρεμείς αναβαθμίσεις και εντάξεις των Μονάδων εποπτείας σας, σύμφωνα πάντοτε με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων Πληροφορικής.
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί και στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. .

                                                                                    Με εκτίμηση,
ΕΑΚ Δ/ΝΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(035,942,968)
 


Προς τον
Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής της Τράπεζας & του Ομίλου
Γέρακας, 22/102015


Κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Αρ. 32/21.10.2015 του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της σχετικής επιστολής της ΕΑΚ Δ/νσεων Πληροφορικής (035,942,968), ομοίως εκφράζουμε ανάλογο αίτημα της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (972) για την άμεση δρομολόγηση, έως το τέλος Οκτωβρίου (30/10/2015), όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προς διευθέτηση των εκκρεμών αναβαθμίσεων και εντάξεων στις Μονάδες εποπτείας σας, σύμφωνα πάντοτε με τα ισχύοντα βάσει του κανονισμού λειτουργίας τους.
Η παρούσα επιστολή θα κοινοποιηθεί και στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. .


Με εκτίμηση,
ΕΑΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: