Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Καταγγελία συναδέλφων της Εμπορικής κατά της σ. Βογιατζοπούλου!

Συνάδελφοι, δημοσιεύουμε την επιστολή που μας έστειλαν συνάδελφοι της Εμπορικής Τράπεζας. Δεν φτάνει που η ΟΤΟΕ πριν λίγους μήνες έβαλε στο ΔΣ του ΕΤΑΤ τη συνάδελφο Βογιατζοπούλου (ΔΗΣΥΕ), νομιμοποιώντας έτσι το έκτρωμα που έφτιαξε ο νόμος Αλογοσκούφη το 2005 και που αγωνιστήκαμε για να μην δημιουργηθεί. Η συναδέλφισσα πήρε 2 φορές θέση κατά του Επικουρικού Ταμείου της Εμπορικής, θέση που είναι ενάντια στις θέσεις της ΟΤΟΕ. Περιμένουμε την απάντηση της ΟΤΟΕ αλλά και της παράταξής της ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ)!


ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ

“..Αθήνα, 21/03/2012

Προς το Γενικό Συμβούλιο
και την Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε.
Κοιν: Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Στην    254η από 18/01/2012    συνεδρίαση του Ε.Τ.Α.Τ. η Βασιλική Βογιατζοπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Τ.Ο.Ε. και τακτικό μέλος του Ε.Τ.Α.Τ., ψήφιζε ομόφωνα κατά παράβαση καθήκοντος, με άλλα τρία παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ. ( Ν. Φράγκο, Σπ. Μπέκα και Α. Ρίζου) μεταξύ άλλων και για «..διαμόρφωση επιστολής προς το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. με την βοήθεια της νομικής υπηρεσίας που θα αναφέρει ότι οι παρακρατήσεις θα πρέπει να γίνονται σε εφαρμογή των ν.3986/11 και 4024/11 και των εγκυκλίων του ΥΠΕΚΑ..». (συνημμένο απόσπασμα πρακτικών 1).

Στην    257η από 29/02/2012    συνεδρίαση του Ε.Τ.Α.Τ., η  Βασιλική Βογιατζοπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Τ.Ο.Ε. και τακτικό μέλος του Ε.Τ.Α.Τ., ψήφιζε ομόφωνα κατά παράβαση καθήκοντος, με άλλα τρία παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ. ( Ν. Φράγκο, Σπ. Μπέκα και Γ. Μυλωνά – Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων !!!), «..το Ε.Τ.Α.Τ. θα σταματήσει τις παροχές αν το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν προχωρήσει στις προβλεπόμενες κρατήσεις..» !! (συνημμένο απόσπασμα πρακτικών 2).

Σας καλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε αν η στάση της Β. Βογιατζοπούλου είναι συμβατή με τις θέσεις που κατά καιρούς έχει εκφράσει η Ο.Τ.Ο.Ε. για το ΤΕΑΠΕΤΕ και υπάρχει η συγκατάθεση της Ομοσπονδίας για τις τοποθετήσεις και ψήφους της εν λόγω κυρίας, μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Σε περίπτωση που η στάση της εν λόγω κυρίας είναι μη συμβατή με τις θέσεις τις Ομοσπονδίας,  σας καλούμε να προχωρήσετε στην ΑΜΕΣΗ αποπομπή της κας Βογιατζοπούλου από εκπρόσωπο της Ο.Τ.Ο.Ε. και  τακτικό μέλος στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ.

Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ λόγω του ότι σήμερα 21/03/2012 συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. του ΕΤΑΤ, προκειμένου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη να νομιμοποιήσει τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ παρακρατήσεις που έγιναν ήδη από το μηχανογραφικό σύστημα  σε βάρος 2.680 συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ και τυχόν υπερψήφιση της εισήγησης κατά παράβαση καθήκοντος από την κα. Βογιατζοπούλου, θα προκαλέσει τετελεσμένα γεγονότα μη αναστρέψιμα. (συνημμένη πρόσκληση ΕΤΑΤ 3)

Οι Ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΕΤΕ

Πέτρος Κωνσταντινίδης

Γιώργος Δέδες

Παναγιώτης Κάγκαρης

Βασίλης Τσόκανος

Κώστας  Παναγιώτου

Γιάννης Μπαμπαδήμας..”

Δεν υπάρχουν σχόλια: