Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Στάση εργασίας σήμερα στην Εθνική Ασφαλιστική

Διαμαρτυρόμενοι για την προσβλητική επιστολή που απέστειλε στο Προσωπικό η Διοίκηση της Εταιρίας, η χθεσινή Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα πανελλαδική στάση εργασίας για σήμερα Τρίτη 11/11/2014 από τις 13:30 μ.μ. μέχρι και τη λήξη του ωραρίου.

Συναδελφικά, Το Δ.Σ.του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Εξώδικη επιστολή που υπέγραψαν 603 εργαζόμενοι :

ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού, αρ. 103-105 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε το σύνολο των εργασιακών σχέσεων της Εταιρείας ρυθμίζεται πέραν των ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, από Κανονισμούς Εργασίας και δη από Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, με πλέον πρόσφατο τον από 13/12/04 κυρωθέντα με Eπιχ. ΣΣΕ Κανονισμό (ΕΚΕ), τον οποίο καταγγείλατε μονομερώς στις 27/8/2013.
Και ενώ η Εταιρεία, ως όφειλε, συνέχιζε να εφαρμόζει την από 13/12/04 Επιχ. ΣΣΕ μέχρι σήμερα, που είχε ορίσει τους όρους του ΕΚΕ, πρόσφατα μονομερώς, αυθαίρετα και παράνομα, παρότι η πρωτοβάθμια αντιπροσωπευτική επιχειρησιακή συνδικαλιστική μας οργάνωση απέστειλε προσφάτως σχετική εξώδικη δήλωση με την οποία σας κάλεσε να απέχετε από κάθε ενέργεια μη εφαρμογής του ΕΚΕ, διαπιστώσαμε παρ’όλα αυτά ήδη την εκ μέρους σας παραβίαση του και τη μη εφαρμογή των διατάξεών του. Πιο συγκεκριμένα: Κατά την παραλαβή των ατομικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μας στις αρχές Οκτωβρίου 2014, προέβητε σε τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασής μας και δη: δεν αναγράφεται σε αυτά ο βαθμός μας, δεν ονοματίζεται ρητά η θέση ευθύνης όσων κατέχουν με την οικεία εγγραφή της ως τέτοιας και το αντίστοιχο επίδομα βαθμού χαρακτηρίζεται πλέον ως προσωποπαγές. Η άνω βλαπτική μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας μας σημαίνει ότι έχετε καταργήσει τους βαθμούς, που μέχρι σήμερα κατείχαμε, και διατηρείτε απλά το σχετικό επίδομα λόγω της ισχύος της από 14/9/2012 ΕΣΣΕ (άρθρο 2).
Με την παρούσα σας δηλώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θεωρούμε την παραπάνω συμπεριφορά σας ως μη σύννομη, αντίθετη με τη νομιμότητα και την υπολαμβάνουμε ως μονομερή βλαπτική μεταβολή, η οποία μας προξενεί υλική, ηθική και ιεραρχική βλάβη.
Διαμαρτυρόμεθα για τη μη σύννομη, αντισυμβατική και όλως καταχρηστική συμπεριφορά σας όπως ανωτέρω εξετέθη.
Σας δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμεθα τις άνω παράνομες και αντισυμβατικές ενέργειές σας.
Σας καλούμε να εφαρμόζετε τις διατάξεις του ΕΚΕ, και να συμμορφωθείτε με τη νομιμότητα ως οφείλετε, και επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής για την διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

Οι εργαζόμενοι


Και η απάντηση της Εταιρείας, που προκάλεσε τη στάση εργασίας:

Αθήνα, 10/11/2014

Αγαπητή/Αγαπητέ,
Αναφερόμαστε στην από 30.10.2014 εξώδικη πρόσκληση υπαλλήλων προς την εταιρία μας, μεταξύ των οποίων και εσύ, και θέλουμε να εκφράσουμε την έκπληξη που υπέγραψες κάτω από ένα κείμενο, προφανώς χωρίς να ελέγξεις, όπως έπρεπε, το περιεχόμενό του. Και αυτό γιατί το κείμενο αυτό είναι γεμάτο από σκόπιμες ανακρίβειες, που επιδιώκουν να εμφανίσουν την Εταιρία σαν τάχα μη τηρούσα νόμιμες υποχρεώσεις της σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.
Το κείμενο αναφέρεται στον ΕΚΕ του 2004, που κατ’ αυτό ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις της εταιρίας, και κατηγορεί την εταιρία για δήθεν παραβίαση και μη εφαρμογή των διατάξεών του.
Θα σημειώσουμε πρώτα τις προφανείς αντιφάσεις που παρουσιάζει το προχειρογραμμένο αυτό κείμενο, το οποίο από την μια μεριά μιλάει για μη εφαρμογή του ΕΚΕ, από την άλλη επικαλείται ότι αυτός καταγγέλθηκε τάχα από την εταιρία το έτος 2013, γεγονός που αν ήταν αληθινό θα συνεπάγονταν την κατάργηση του, και δεν θα υπήρχε θέμα εφαρμογής του.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί είναι αναληθέστατοι, και προβάλλονται μόνον για την δημιουργία εντυπώσεων.
Η αλήθεια αντιθέτως είναι ότι ο ΕΚΕ του 2004 δεν είναι εν ισχύει, και επομένως δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του.
Και δεν είναι εν ισχύει, όχι γιατί τάχα η Εταιρία κατήγγειλε μονομερώς την ΕΣΣΕ που ενσωμάτωνε τον ΕΚΕ, πράγμα που ουδέποτε συνέβη, αλλά γιατί η ΕΣΣΕ αυτή έληξε αυτόματα και αυτοδίκαια την 14.2.2013 κατ’ εφαρμογή της ΠΥΣ 6/28.2.12 άρθρο 2.2, το δε τρίμηνο διάστημα μετά την παραπάνω ημερομηνία, κατά το οποίο αυτός παρέμεινε σε ισχύ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ 4 της ίδιας παραπάνω διάταξης, και κατά το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο, εξακολούθησαν να ισχύουν οι όροι του, έληξε την 14.5.2013. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και με την υπ΄ αριθμ. 2307/2014 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επομένως, ο ΕΚΕ έληξε αυτοδίκαια με βάση διάταξη νόμου, και όχι γιατί τάχα τον κατήγγειλε η Εταιρία, όπως ψευδώς αναφέρει το παραπάνω κείμενο.
Η αλήθεια περαιτέρω είναι ότι η εταιρία, προσπαθώντας να συμφωνήσει με το Σύλλογο Υπαλλήλων ένα καινούργιο σύγχρονο ΕΚΕ, εξακολούθησε να τον εφαρμόζει οικειοθελώς, χωρίς να έχει νομική υποχρέωση γι’ αυτό, και μόνο όταν διαπίστωσε ότι η καλόπιστη αυτή προσπάθεια της συνάντησε την άρνηση του Συλλόγου, που επέμενε στην επαναφορά του παλαιού ΕΚΕ που είχε λήξει κατά τον νόμο, τότε υποχρεώθηκε από την 1.9.2014 να σταματήσει την οικειοθελή μέχρι τότε εφαρμογή του.
Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία πολύ καλά γνώριζες, τόσο από επανειλημμένες γενικές και ατομικές ενημερώσεις της εταιρίας προς του υπαλλήλους της, αλλά και από λεπτομερειακή προσωπική σου ενημέρωση. Και αυτό καθιστά μεγαλύτερη την απορία για την περισσή ευκολία με την οποία έθεσες την υπογραφή σου κάτω από ένα κείμενο που περιέχει ισχυρισμούς που κάλλιστα μπορούσες να γνωρίζεις, και πραγματικά γνώριζες, ότι είναι αναληθείς.
Ελπίζουμε ότι δεν θα εξακολουθήσεις το δρόμο της στείρας αντιπαράθεσης με την εταιρία, που δεν οδηγεί πουθενά, και ότι θα συνεργαστούμε από κοινού με τους άλλους υπαλλήλους και την συνδικαλιστική σου εκπροσώπηση, για την πρόοδο και ευημερία της, προς όφελος δικό σου και του προσωπικού της.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: