Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Σύλλογος εργαζομένων πρ. Εθνοντάτα: εξώδικο προς Διοίκηση ΕΤΕ

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE  -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA

15/06/15


Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Στην επιστολή που στείλαμε σαν ΔΣ στη νέα διοίκηση της ΕΤΕ στις 08/05/15 με θέμα την «άμεση ένταξη του προερχόμενου από την ΕΘΝΟDATA προσωπικού στο μόνιμο προσωπικό της ΕΤΕ με διαφάνεια και αξιοκρατία» δεν πήραμε καμία απάντηση.

Επανήλθαμε με δύο προσπάθειες. Την επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας 02/06/15 όπου καταθέσαμε τα εύλογα ερωτήματα των υπό ένταξη εργαζομένων της πρώην Εθνοdata, όσον αφορά την άρνηση της ΕΤΕ «να εφαρμόσει και για τους εν λόγω εργαζόμενους τις προβλέψεις αμοιβής και εργασίας της ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, αλλά και τις προβλέψεις των επιχειρησιακών ΣΣΕ που διέπουν τους όρους εργασίας του υπόλοιπου προσωπικού της» . Η απάντηση της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του τμήματος Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας που μας δόθηκε στις 09/06/15, δικαιώνει το προφανές αίτημα μας για άρση κάθε διαφοράς και εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών της ΕΤΕ σε όλους τους υπαλλήλους αδιακρίτως.

Ακολούθως με βάση αυτή την γνωμάτευση αποστείλαμε στην διοίκηση της ΕΤΕ Εξώδικη Γνωστοποίηση – Πρόσκληση – Δήλωση στις 10/06/15, όπου θίγουμε δύο σημεία : α) την υποχρέωση της ΕΤΕ «να προβείτε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.» και β) «σας καλούμε για μία ακόμα φορά να μας ενημερώσετε έγκαιρα και με σαφήνεια για κάθε μέτρο που προτίθεστε να λάβετε αναφορικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη και τους όρους αμοιβής και εργασίας του προερχόμενου από την πρώην ΕΘΝΟDATA προσωπικού, σε εκπλήρωση της απορρέουσας από το άρθρο 6 του π.δ 178/2002 και το άρθρο 4 του π.δ. 240/2006 υποχρέωσής σας για ενημέρωση και διαβούλευση.» .

            Θεωρούμε ότι εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα προβολής των αιτημάτων μας και αναμονής απάντησης από την ΕΤΕ με τα πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι θα  προβούμε στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων/σων  και μελών μας.

Το ΔΣ .

Σας επισυνάπτουμε την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και το Εξώδικο που στείλαμε στην διοίκηση .


Δεν υπάρχουν σχόλια: