Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ, Τετάρτη 02/03/16, 9:30 πμ

Την Τετάρτη 02/03/2016 έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, στις 9:30 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Οικονομικά
  2. Ασφαλιστικό - εκτίμηση - προοπτική
  3. Συνδικαλιστική ενημέρωση 
  4. Νέα μέλη
  5. Διάφορα θέματα


Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και καλούμε τους συναδέλφους να παρευρεθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: