Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΕΤΕ την Παρασκευή 25/11/2011

Τηv ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2011 στις 9:00 π.μ. θα συνεδριάσει η ολομέλεια του Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Συνδικαλιστικές εξελίξεις. 
2. Διάφορα.
3. Νέα μέλη.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται καλούνται να παρακολουθήσουν - η συνεδρίαση συνήθως κρατάει και μετά τις 2.45.

Δεν υπάρχουν σχόλια: