Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για Ταμείο Υγείας Αγροτικής Τράπεζας

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

            Στις 1-2 Νοέμβρη καλούμαστε να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία αλλαγής του καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ ώστε να νομιμοποιηθεί η ήδη υπογραφείσα σύμβαση αντασφάλισης με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία SWISS-RE. Η πανελλαδική ψηφοφορία είναι το τελευταίο στάδιο επικύρωσης κάθε καταστατικής αλλαγής. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το τελευταίο στάδιο επικύρωσης της παράνομης και αντικαταστατικής διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση του ΤΥΠΑΤΕ και την υποβάθμιση των ιατροφαρμακευτικών  παροχών, που έχει ξεκινήσει από το Μάιο.
  • Έκτακτη ΓΣ στις 7/5/2011 στο Καστρί με θέμα την εξουσιοδότηση του ΔΣ για υπογραφή σύμβασης με τη SR, σε αντίθεση με όσα προβλέπει το καταστατικό και χωρίς καμία ενημέρωση. Λήφθηκε απόφαση από ΔΗΣΥΕ-ΣΥΣΠ-ΔΑΚΕ με απαρτία …100 ατόμων χωρίς καταμέτρηση, με ανάταση χειρών, αφού είχαν αποχωρήσει από τη διαδικασία η ΕΣΑΚ και η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ καταγγέλλοντάς την ως αντικαταστατική.
  • Υπογραφή σύμβασης με SR με έναρξη ισχύος από 1/7/2011.
  • «Τακτική καταστατική» ΓΣ στα γραφεία του συλλόγου στις 14/7/2011 για αλλαγή του επίμαχου άρθρου του καταστατικού εκ των υστέρων. Απόφαση από ΔΗΣΥΕ-ΣΥΣΠ-ΔΑΚΕ χωρίς απαρτία με συμμετοχή 700 αόρατων συναδέλφων και 80 ορατών.
  • Πανελλαδική ψηφοφορία 1-2 Νοέμβρη παραβιάζοντας για άλλη μια φορά το καταστατικό, αφού δεν έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της ΓΣ σε όλους τους συναδέλφους τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 34 και παρά το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση μελών εδώ και τέσσερις μήνες (από το τέλος της «καταστατικής ΓΣ»).
Το ζήτημα της αλλαγής του καταστατικού για τη νομιμοποίηση εκ των υστέρων της υπογραφής της συγκεκριμένης σύμβασης είναι πολύ σημαντικό και πέρα από τις αντικαταστατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, θα πρέπει να διερευνηθεί και ουσιαστικά.

ΔΗΣΥΕ-ΣΥΣΠ-ΔΑΚΕ υποστηρίζουν ότι με αυτή τη σύμβαση το ΤΥΠΑΤΕ θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του μέχρι το 2016, θα αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του στους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στην επαρχία και θα αποκτήσει τεχνογνωσία για τη μείωση της σπατάλης.
Αξίζει να δούμε την κατάσταση του ΤΥΠΑΤΕ, το πώς έφτασε εδώ και αν πραγματικά η σύμβαση εξυπηρετεί τους τρεις παραπάνω λόγους.

Με βάση τον απολογισμό του ΔΣ για το 2010 τα καθαρά αποτελέσματα είναι -5.259.754,53 €. Αυτή η οικονομική κατάσταση οφείλεται κυρίως στη μη πρόσληψη νέων εργαζομένων, στη μείωση του λόγου εργαζόμενοι/συνταξιούχοι, στη μείωση των μισθών μας, στην αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο τζογάρισμα των αποθεματικών, και δευτερευόντως στη σπατάλη.

Εξασφαλίζει η σύμβαση με τη SR τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΑΤΕ;
Το ΤΥΠΑΤΕ θα είναι υποχρεωμένο με βάση τη σύμβαση να πληρώνει κάθε χρόνο αντασφάλιστρο στη SR 65,80 € ανά μέλος το μήνα για τον πρώτο χρόνο (το οποίο θα αυξάνεται τα επόμενα έτη), 25% για τις αποζημιώσεις σε φάρμακα και γιατρούς του δικτύου, την αποζημίωση των γιατρών εκτός δικτύου, τα έξοδα των πολυατρείων και θα έχει συμμετοχή 50% στα κέρδη της SR. Αν υπολογίσουμε όλα τα παραπάνω το κέρδος ή η τελική ζημιά εξαρτάται από το ποσοστό των κερδών και τον αριθμό των επισκέψεων σε γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα εκτός δικτύου και στα πολυατρεία. Είναι φανερό ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ΤΥΠΑΤΕ μόνο στην περίπτωση που η πλειοψηφία των ασφαλισμένων χρησιμοποιεί το δίκτυο που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιωτικά κέντρα (με συμμετοχή στη δαπάνη από τους ασφαλισμένους) και όχι τα δημόσια νοσοκομεία (με μηδενική συμμετοχή), ιδιώτες γιατρούς και όχι τα πολυατρεία που θα κριθούν μη κερδοφόρα, θα απαξιωθούν για να δικαιολογηθεί στο τέλος το κλείσιμό τους.  Επιπλέον σε περίπτωση που το ΤΥΠΑΤΕ δεν καταφέρει να έχει κέρδη δεν αποζημιώνεται από την  SR παρά μόνο τον 1ο χρόνο.Εξασφαλίζει η σύμβαση με τη SR την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα στην επαρχία;
Ας δούμε το δίκτυο των γιατρών. Δεν φτιάχνεται με κριτήριο ποιες ειδικότητες έχουν ανάγκη οι ασφαλισμένοι σε κάθε περιοχή αλλά με κριτήριο ποιος γιατρός θα δεχθεί τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές που θα εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στην εταιρεία. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο παντελούς έλλειψης οδοντιάτρων (από τις ακριβότερες ειδικότητες) που μας προϊδεάζει για το πλήθος τους στο μέλλον, μεγάλο πλήθος ειδικοτήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα (που όμως υπάρχουν τα πολυατρεία τα οποία προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες) και λίγες έως ελάχιστες επιλογές για τους συναδέλφους στην επαρχία, που για τις ΔΗΣΥΕ-ΣΥΣΠ-ΔΑΚΕ θα ήταν οι πλέον ωφελημένοι.

Όσον αφορά την τεχνογνωσία για τη μείωση της σπατάλης ας μην υποτιμούμε τους εργαζόμενους στο ΤΥΠΑΤΕ, γιατί αυτοί ήταν κατά κύριο λόγο, που πέτυχαν τα τελευταία χρόνια τη μείωση των δαπανών  φαρμάκων και νοσηλείων.

Αντίθετα όμως ενώ όλα όσα διαφημίζουν ΔΗΣΥΕ-ΣΥΣΠ-ΔΑΚΕ δεν τα προσφέρει τελικά η εν λόγω σύμβαση επιφέρει μια σειρά αρνητικές συνέπειες για το ΤΥΠΑΤΕ και την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.

Ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί παροχές του ΤΥΠΑΤΕ εκχωρώντας τις στην SR, η οποία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της όχι με κριτήριο την ολόπλευρη και σύγχρονη κάλυψή μας, αλλά με κριτήριο την οικονομικότερη κάλυψη μέρους των αναγκών περίθαλψης για να μπορέσει να έχει τα υπερκέρδη που υπολογίζει, όπως άλλωστε και όλες οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Δεσμεύει το ΤΥΠΑΤΕ μέχρι το 2016. Είναι μύθος ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να λύσουμε την σύμβαση. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει η  SR να μην εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και όχι να αποδειχθεί ότι δε συμφέρει το ΤΥΠΑΤΕ αυτή η συνεργασία. Αντιθέτως, η SR έχει ανά πάσα στιγμή αυτή τη δυνατότητα.
Προβλέπει δραστικές διοικητικές αλλαγές που μετατρέπουν το ΤΥΠΑΤΕ σε παράρτημα της SR. Τριπλός ελεγκτικός μηχανισμός για τους εργαζόμενους ( SR, HELTHWATC, ελεγκτές του ΤΥΠΑΤΕ εγκεκριμένοι από  SR, HELTHWATC). Εισαγωγή «Δεικτών Αποδοτικότητας» για μέτρηση της απόδοσης όλων των εργαζόμενων, για να τους δοθούν κίνητρα να ξεπερνούν το χρόνο εργασίας, για να υπολογίζουν το ποσοστό των αποζημιώσεων που κρίνονται θετικά ή απορρίπτονται ώστε να ελαχιστοποιούν όσο το δυνατόν τις καταβαλλόμενες στους ασφαλισμένους αποζημιώσεις και να αυξάνει το κέρδος της SR.κλπ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ø      Σήμερα  μεγάλη μερίδα εργαζομένων παλεύει και αγωνίζεται για την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων, της επιτήρησης, της μείωσης των μισθών μας, της κατεδάφισης κάθε κοινωνικού  αγαθού.
Ø      Σήμερα λοιπόν είναι απαραίτητο και εμείς να αποτρέψουμε κάθε λογική  «εφικτής λύσης» με οποιοδήποτε κόστος για τους εργαζόμενους, κάθε λογική ιδιωτικοποίησης του ΤΥΠΑΤΕ και να μην το παραδώσουμε σε κανένα  νταβατζή.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Ø      Ταμείο που θα παρέχει δωρεάν και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κάθε εργαζόμενο, με πραγματικό εργατικό έλεγχο, χωρίς τζογάρισμα των αποθεματικών του, όπου όλες οι εισφορές θα πληρώνονται από τον εργοδότη γιατί η υγεία μας είναι μέρος του μισθολογικού μας κόστους .
Ø      Δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σας καλούμε
Ø      ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ SR
Ø      ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: