Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΥΠΕΤ 14/6

 

Την Τετάρτη 14/6 στις 10.00 θα συγκληθεί το ΔΣ του ΤΥΠΕΤ στα γραφεία του, Ευπόλιδος 8, για τη συγκρότηση σε σώμα μετά τις τελευταίες εκλογές.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: